förening för alla

Den meningslösa jakten efter det perfekta materialet

av | jan 29, 2016

Genom året har jag pratat med en en del föreningsutvecklare som jobbar på en riksorganisationen och som vill ha hjälp med att ta fram interna utbildningsmaterial för lokalföreningarna. Ett material som ska vara skräddarsytt för organisationen och där lokalföreningarna kan känna igen sig.

Problemet är då att lokalföreningarna kan vara väldigt olika. Vissa är stora, vissa är små. Vissa har anställda, andra har inte det. De lokala förutsättningar kan skilja sig åt rejält. Hur ska ett utbildningsmaterial från riksförbundet då kunna ta hänsyn till alla specialfall?

Det kan det inte.

En bra bok om organisationsutveckling ger läsaren modeller, metoder och förhållningssätt som hen själv får applicera på sin egen verksamhet. När vi på Trinambai producerar föreningsutvecklingsböcker lägger vi krut på att de har ett brett tilltal och är så tidslösa som möjligt. De största fallgroparna här brukar vara exemplen, formgivningen och illustrationer.

Vad betyder det för interna utbildningsmaterial? För att börja med gäller det att fundera på syftet med materialet. Det finns redan ganska många böcker om föreningsutveckling. Vilket mervärde ger det här nya interna materialet? Är det verkligen värt att lägga resurser på?

Nu kan det ju vara så att organisationen har så speciella strukturer att den behöver ha ett eget material. Men då gäller det att fundera på huruvida organisationen verkligen är unik – eller om den bara har en säregen terminologi.

Om organisationen är väldigt stor – alltså riktigt, riktigt stor – kan det vara mer resurseffektivt att ta fram ett eget material än att köpa in det utifrån. För att den ekvationen ska gå ihop får det interna material inte bli en hyllvärmare. Det förutsätter dels intern marknadsföring och dels att materialet fungerar för alla lokalföreningar med sina olika förutsättningar. Det får alltså återigen inte vara för snävt i sitt tilltal.

För föreningsutvecklare i mindre organisationer är det dock oftast en bättre prioritering att stödja lokalföreningar genom direktkontakt och att ge dem föreningsböcker som redan finns. Dessa kan med fördel kompletteras med valberedningshandledningar, styrelsepärmar och andra lathundar. Det vill säga material som inte går på djupet i allmänna föreningsfrågor utan fokuserar på det som är unikt med den aktuella organisationen.

Fördelen med den sortens material är att det lätt kan uppdateras och kompletteras. Nackdelen är att det med tiden lätt urartar i ett omfattande kompendium som tar hänsyn till alla specialfall och som tar mycket tid att uppdatera. Och då är vi tillbaka på ruta ett.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss