förening för alla

Det har alltid varit lätt att ge

av | dec 13, 2012

Igår gick de fyra allianspartiernas partisekreterare ut på SVT Debatt och hyllade avdragsrätten för gåvor som infördes för ett år sedan. De gjorde det under den lite märkliga rubriken ”Nu gör vi det lättare för alla att skänka pengar till jul.” Nu var det även tidigare inte särskilt svårt att ge gåvor, men vi får nog anta att det är en debattredaktör som har satt en konstig rubrik. Intressantare är det att se på själva reformen.

Ett skatteavdrag för gåvor är i och för sig ingen dum idé. Även i många andra länder stimuleras medborgarnas givmildhet på det sättet och det är betydligt mer meningsfullt än diverse andra avdrag. Det som är problematiskt med den modell som regeringen valde trots experternas avrådan är att avdragsrätten inte kommer hela civilsamhället till del. Gåvor till politisk påverkan är helt utestängda.

Alliansföreträdarna lyfter särskilt våldet mot kvinnor i sin debattartikel igår. De menar att avdragsrätten kan hjälpa våldsutsatta kvinnor. I själva verket är det ett väldigt bra exempel på det problematiska med reformen. Det behövs både stöd för brottsoffren och politisk påverkan som synliggör och ifrågasätter de maktstrukturer som möjliggör våldet mot kvinnor. Att bara uppmuntra gåvor till det första men inte till det andra blir väldigt fel. Det leder inte till mindre utan tvärtom mer statlig styrning.

Det är svårt att tolka regeringens politik på det här området på ett annat sätt än att den ser civilsamhället som en billig tjänsteleverantör snarare än en viktig röst i samhällsdebatten.

Inte så konstigt att avdragsrätten för gåvor inte blev någon succé direkt.

Aaron Blanco Tejedor

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss