förening för alla

Engagemang på mitt sätt

av | jun 14, 2013

En gång när jag var ungefär nio år uppviglade jag hela klassen att rymma från skolan i protest. Vi hade en vikarie den dagen. När vi skulle gå på rast dröjde sig några elever kvar i klassrummet trots att läraren sa åt dem att gå ut. Vi var några duktiga flickor som försökte övertala dem att sluta bråka och istället följa med oss. Vikarien tappade tillsist tålamodet och skrek åt oss att “för helvete” lämna klassrummet.

Det var egentligen två saker som upprörde mig. Det ena var att han blev arg på oss allihop, även på oss som försökte hjälpa till. Det andra var att han svor. Det fick ju inte vi göra, varför fick han det då?

Rymningen är kanske inte den protestaktion som jag är mest stolt över i mitt liv. Det var ganska dumt gjort, nästan lika dumt som när jag försökte arrangera en demonstration mot skolmaten (som nog egentligen var ganska bra) några år senare.

Däremot känner jag igen mig i mig själv som barn. Jag kan fortfarande känna i magen hur arg jag kunde bli över orättvisor. Det blir jag egentligen fortfarande. Jag känner också igen mig i sättet att kanalisera ilskan i organisering. Att samlas kring viktiga frågor och förändra världen tillsammans är fortfarande en stark drivkraft hos mig.

Somliga påstår att unga inte engagerar sig längre. Det är en fråga jag ofta får är jag berättar att jag jobbar med att stötta ideella ledare: varför engagerar sig inte unga nuförtiden? Vad ska vi göra för att locka de unga?

Jag förstår inte varifrån den här myten kommer. Barn och unga är lika engagerade nu som någonsin. Däremot behöver organisationerna visa att de erbjuder en chans att göra skillnad, att förändra på riktigt. Att det finns utrymme att utveckla idéer, att testa och att ta plats. Inte efter att man varit med i organisationen en tid utan direkt.

Här är fyra tips på hur din organisation kan växa och skapa utrymme för alla medlemmar att ta plats och göra skillnad:

Tillåt specialisering. Många som går med i en organisation gör det för att de brinner för en specifik fråga eller vill jobba med någon speciell metod. Kan ni öppna upp för olika typer av engagemang?

Tydliga roller och ansvarsområden. Låt även nya medlemmar få en viktig och tydlig roll, tidigt. Använd medlemmars kompetenser.

Värdera allt engagemang lika. Om någon har tid att engagera sig en timme i veckan så ska det vara lika mycket värt som den som kan lägga ner 20 timmar.

Främja rotation och flexibilitet. Arbeta för att skapa en kultur där det är naturligt att byta ledare och gå mellan olika roller. Och klaga inte för att medlemmar stannar kort tid. Ta vara på den tiden istället.

Hur började ditt engagemang? Vilken röd tråd kan du följa bakåt i ditt liv, när det gäller att göra skillnad och förändra världen?

Lisa Moraeus

Lisa Moraeus är författare till boken "Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation". Hon coachar och utbildar ledare som vill förändra världen. Lisa har gedigen erfarenhet från ideellt ledarskap, bland annat från styrelsen i Amnesty Internationals svenska sektion och är idag egenföretagare med ledarskap inom ideell och idéburen sektor som specialområde.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss