förening för alla

Engagemang utan förtroendeuppdrag

av | mar 6, 2015

”Men det står ju i stadgarna vilka förtroendeuppdrag som finns!” utbrister deltagaren. Det är kurs om medlemsstrategier och vi har precis pratat om att sänka tröskeln för människor som vill engagera sig. Nu befinner jag mig i en lite besvärlig situation. För jag tycker att deltagaren är ute och cyklar, men som kursledare får jag ändå vara diplomatiskt.

Viljan att engagera sig är en färskvara och om en ny medlem ska vänta tills nästa årsmöte för att överhuvudtaget kunna bidra har den antagligen redan tagit sitt engagemang någon annanstans. Förvisso är det ofta möjligt att adjungerar medlemmar till styrelsen även under verksamhetsåret. Men det är ändå ett ganska stort åtagande att ställa upp för ett förtroendeuppdrag i ett helt år eller ännu längre. Då kan det vara bra att lära känna hur föreningen arbetar innan.

Naturligtvis finns det gränser för vad en person som varken är förtroendevald eller anställd kan göra, framförallt blir det svårt att utkräva ansvar av någon som inte är förtroendevald. Men samtidigt är just det ansvar det innebär att sitta en styrelse ett argument att inte välja in vem som helst. Det heter förtroendeuppdrag av en anledning. Den blir vald ska ha medlemmarnas förtroende. Hur ska hen kunna förtjäna det om hen inte ges möjlighet att visar vad hen går för innan?

Det gäller att vara tydlig. Berätta för medlemmar hur de rent konkret kan bidra till föreningens verksamhet. Det är inte meningen att styrelsen ska göra hela jobbet. Delegera. Ta vara på viljan att engagera sig.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss