förening för alla

Falsk konsensus?

av | jul 5, 2013

På måndagen anlände jag till Almedalen, glad i hågen och redo för att fortbildas, utmanas och utbyta tankar och idéer. Jag har varit i Almedalen flera gånger tidigare och upplevde mina förväntningar och planer som realistiska men något kändes annorlunda.

Först trodde jag bara att det var jag som hade valt fel seminarium men ju fler jag gick på och ju fler personer jag pratade med om min upplevelse ju mer började jag känna att det var något som inte kändes helt bra. Panelerna var nästan alltid överens och när de inte var det så gällde det bara småsaker. Detta oavsett om det rör miljö, utbildning, arbetsliv eller annat. I panelerna så står deltagarna oftast och bekräftar och kompletterar varandra. Det närmaste jag kom en radikalt avvikande åsikt var när representanter från fack och arbetsgivare pratade om chefsförsörjning i framtiden och arbetsgivarparten sa att de absolut inte vill avtala om detta men kunde tänka sig ett processavtal. Det var spännande i några sekunder innan den fackliga representanten sa att det var just ett processavtal som hen menade.

Jag frågar mig om detta är medvetet eller omedvetet? Gissningsvis är det blandat men jag skulle vilja rekommendera för alla er som ska arrangera seminarier och samtal att ta reda på vem som inte håller med och överväga att låta dem få ett ord med i laget. Detta av flera skäl:

1. Det är mer intressant för mig som deltagare att lyssna på, jämföra och ta ställning till frågor där det finns fler åsikter och perspektiv.

2. Det är farligt om ni i era paneler ger intryck av att det finns en konsensus när så inte är fallet, det kan verka som att ni inte kan eller vill hantera dem som inte håller med er.

3. Idéer, förslag och arbetssätt blir bättre att att bli ifrågasatta, vi lär oss bäst att argumentera, försvara och slipa våra argument i sammanhang där inte alla håller med oss.

Nu menar jag inte att ni ska behöva bjuda in vilken kotte som helst för att denna har en avvikande åsikt eller att de behövs någon typ av extremist i alla sammanhang. Men jag kan ta ett exempel, Unionen Chef hade en intressant panel som handlade om chefers kompetensutveckling där alla var rörande överens om vikten av att chefer utbildas i att hålla utvecklingssamtal. Ingen i panelen representerade dem som faktiskt är mycket kritiska mot utvecklingssamtal och som anser att de på många arbetsplatser inte gör någon nytta och att det är bättre att frågan om karriärutveckling är en ständigt öppen fråga och att medarbetaren behöver få konstruktiv feedback på sin prestation löpande i kortare avstämningar istället för ett till flera inbokade samtal som förs med mall. Jag som har arbetat som chef och som till stor del håller med i kritiken mot utvecklingssamtalet som ett automatiskt gott saknade den rösten och undrade varför den inte var inbjuden.

Sen kanske ni inte får in alla röster och alla åsikter, det är förståeligt och kanske i vissa fall klokt. För stora paneler skapar också ofta inte de mest dynamiska paneler. Men se till att det finns mer än en åsikt i rummet innan ni bjuder in på samtal.

Linnéa Sjögren

Linnéa Sjögren är genusvetare och arbetar med pedagogisk produktion. Linnéa har tidigare arbetat som chef, utbildare och projektledare inom lokaltrafiken och brinner för utveckling, engagemang och förändring på individ- och samhällsnivå.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss