förening för alla

Fördjupa dig i medlemsstrategier

av | jan 7, 2013

Nu på våren håller vi Medlemsdagen, heldagskursen om medlemsstrategier, vid två tillfällen: den 21 mars i Oslo och den 11 april i Stockholm. Kursen är baserad på Medlemsmodellen och riktar sig till dig som vill lära sig mer om att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar.

Medlemsdagen - heldagskurs om medlemsstrategier och medlemsrekrytering

En utmaning med att konsulta för ideella organisationer är att de inte alltid har råd med våra tjänster. Samtidigt kan vi inte jobba gratis, för då går företaget inte runt. Vi har naturligtvis ambitionen att tillgängliggöra vår metodik för så många som möjligt och vi har hittat en bra lösning för det: öppna kurser.

Utbildningskonceptet Medlemsdagen bygger på vår bok Medlemsmodellen och vi tar in deltagare från många olika organisationer. Det gör att vi inte bara lär ut vår egen kunskap utan att deltagarna utöver det lär sig en massa från varandra.

Första gången vi höll Medlemsdagen var direkt efter att Medlemsmodellen kom ut för snart två år sedan, på våren 2011. Utbildningen är populär, så vi har kört den flera gångar sedan dess. Vi vet av utvärderingarna att deltagarna haft stor nytta av kursen. För vissa har diplomet från Medlemsdagen vägt tungt när de sökte nya jobb.

Vi har även hittat den perfekta kurslokalen: Källtorps trädgård i Nackareservatet. Det är bara en kort bussresa från centrala Stockholm men ändå tillräckligt långt ute för att kunna slippa innerstadens brus och kunna fokusera på engagemangsstragier. Vi använder oss av naturen i vår pedagogik, det är helt fantastiskt hur mycket det gör för att öka kreativiteten. Och vad kunde vara mer logiskt än att hålla en kurs för organisationer som vill växa i ett växthus?

Även i Oslo har vi hittat bra lokaler: Voksenåsen kultur- og konferensehotell. Där finns förvisso inget växthus men däremot en terrass med utsikt över hela Oslo. Voksenåsen har som mål att öka förståelsen och utbytet mellan Sverige och Norge, det passar ju bra också.

Kommande kurstillfällen är den 21 mars i Oslo och den 11 april i Stockholm. Du kan läsa mer och anmäla dig på www.medlemsdagen.se.

Så här har tidigare deltagare bloggat om Medlemsdagen:

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss