förening för alla

Föreningar behöver bli bättre på att ta emot kritik

av | mar 28, 2014

Det är sällan roligt att bli kritiserad. Särskilt när kritiken handlar om någonting du har gjort helt ideellt och som du har lagt mycket tid och energi på. Oavsett om kritiken kommer från medlemmar, före dettingar eller helt utomstående – ideella föreningar kan och bör kritiseras som alla andra aktörer i samhället. Att verksamheten bygger på ideellt arbete ger inte frikort till att diskriminera, vara otrevligt mot deltagare i aktiviteter eller vad kritiken nu handlar om.

Det viktigaste är att lyssna. Gå inte gå i försvar direkt, inte ens om kritiken är orättvis eller framfört på ett elakt sätt, ha i beaktan att sådant ofta kan övertolkas, särskilt i skrift. Även om kritiken först framstår som gnäll kan det finnas substans i den. Vissa för den missnöjda personen att du tar kritiken på allvar samt att accepterar hens upplevelse. Det behöver inte betyda att du håller med. Många gånger räcker det med att lyssna för att kritikern ska lugna ner sig.

När kritikern har fått möjligheten att framföra sin kritik och fått uppleva att den accepteras kan det ibland vara läge att försöka förklara varför det blev som det blev. Ibland är det bra att göra det, ibland kan det bara förvärra situationen.

Var för all del försiktigt med argumentet att ni arbetar ideellt. Det är endast relevant om kritiken handlar om någonting som har direkt koppling till brist på resurser. Så säg inte ”vi kan inte översätta programhäftet till engelska, för vi är en ideell förening.” Det håller inte, för det finns ideella föreningar som översätter sina programhäftar. Säg istället ”Tack för dina synpunkter! Vi har små ekonomiska resurser och inga anställda, så tyvärr har vi fått prioritera bort att översätta programhäftet. Men vi ska ta med oss din kritik och se om vi kan göra annorlunda inför nästa gång.”

Tänk på att den som tar kontakt för att kritisera någonting bryr sig tillräckligt mycket för att framföra sin kritik. Det är också en form av engagemang. Och en sak som skiljer ideella organisationer från många andra verksamheter är att en kritiker kan engagera sig i föreningen och på så sätt påverka. Det är förstås någonting du kan föreslå, men det är helt avgörande i vilken kontext du gör det. Gör du det på ett konstruktivt sätt efter att den kritiska personen har känt sig lyssnad på kan det vara lyckad. Ibland kan omvända kritiker bli de bästa ambassadörer. Om du däremot föreslår ett engagemang för tidigt i ett samtal kan det uppfattas som ett sätt att slå ifrån sig kritiken, även om det inte alls var meningen. Så säg inte ”om du är missnöjd får du motionera till nästa årsmöte.” En organisation bör kunna ta emot kritik och synpunkter löpande.

Det är allt vanligare att kritik framförs i sociala medier. Det är viktigt att kritik som framförs i ett offentligt forum får ett offentligt svar, så att alla andra som läser inlägget ser att kritiken bemöts. Vissa ärenden lämpar sig inte för att diskuteras offentligt. I så fall kan du kontaktar den som skrivit direkt och dessutom skriver ett kort offentligt svar om att du kommer ta kontakt.

En sak som ibland händer är att medlemmar som är mindre bra på att hantera kritik ser kritiska inlägg i sociala media, känner sig påhoppat och svarar olämpligt, trots att de kanske inte ens har mandat att uttala sig åt föreningens vägnar. En sådan tråd kan snabbt urartar och därför är det viktigt att ingripa snabbt. Om någon förgriper sig i ton: lyft luren och ring.

Om du vill läsa mer om att hantera missnöje rekommenderar jag kapitlet Hantera i Medlemsmodellen.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss