förening för alla

Förenings-Jante

av | dec 18, 2012

”Vi är bara en ideell förening!” En mening jag har hört alldeles för ofta. Den används gärna för att vifta bort förbättringsförslag. Inte sällan får nya medlemmar eller nya förtroendevalda höra den när de vill utveckla verksamheten.

Givetvis finns det vissa begränsningar för vad en förening som bygger på ideellt arbete kan åstadkomma. Men civilsamhället har ett fantastiskt förmåga att göra mycket med små resurser. Många föreningsaktiva har dock en onödig snäv bild om hur föreningsarbete ska se ut. Vissa verkar till och med vilja bedriva sin verksamhet så amatörmässigt som möjligt.

I störa föreningar kan det vara precis tvärtom. Vissa ideella organisationer verkar göra allt för att härma företag. Högsta tjänsteman kan heta VD istället för generalsekreterare, det hanteras med affärsplaner och medlemmarna ses som kunder. Det är minst lika illa, för då tappar organisationen bort sin själ.

Jag tror att det är två sidor av samma mynt. Det handlar om dålig självförtroende inom det civila samhället. Ideella organisationer har sin egen verksamhetslogik. Det handlar inte om att driva verksamhet för att dra in pengar utan om att dra in pengar för att kunna bedriva verksamhet. Det går förvisso att låna in vissa metoder från näringslivet, men dem får anpassas i så fall.

Det är just i relationen till näringslivet som civilsamhällets bristande självförtroende blir som tydligast. Att söka sponsring från företag kan vara ett bra alternativ eller komplement till offentliga bidrag eller privata gåvor. Men då gäller det att mötas som jämlika. Det verkar som om många organisationer inte riktigt förstår hur värdefullt ett samarbete med dem kan vara för kommersiella aktörer. Särskilt i små föreningar och på lokal nivå i stora föreningar kan det leda till undfallenhet i relation till sponsorer.

Det civila samhällets betydelse för demokratin går knappt att överskatta. Föreningsaktiva brukar ha en unik erfarenhetskunskap om hur demokratiska processer går till. Föreningslivet är den bästa demokratiskolan som finns.

Så säg inte ”vi är bara en ideell förening.” Ta bort ordet ”bara”. Säg ”vi är en ideell förening!” Med stolthet.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss
[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]