förening för alla

Föreningslivet är livet!

av | dec 10, 2012

I mitt arbete som konsult på Add Gender har jag uppdragsgivare från både privat och offentlig sektor. Förutsättningarna, organisationerna och behoven må skilja sig åt men alla våra kunder har en sak gemensamt, nämligen: jämställdhet. Med det menar jag inte att våra kunder är väldigt bra eller väldigt dåliga på jämställdhet utan att de har insett att genom att arbeta för ökad jämställdhet på olika sätt, så blir organisationen starkare.

Föreningar i Botkyrka kommun

En av våra återkommande kunder är Botkyrka kommun. Under vintern/våren 2012 genomförde vi ett samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen som handlade om kommunens föreningsliv.

Botkyrka kommun har ett rikt föreningsliv, med ca 200 aktiva föreningar. Föreningarna är allt från idrottsföreningar till konstföreningar, mötesplatsföreningar och studieförbund. Syftet med samarbetet mellan kommunen och Add Gender var i det här fallet att ta tempen på jämställdhetsläget inom föreningarna. Första steget var att göra en kartläggning utifrån jämställdhet. Vi tittade dels på representationen, alltså räknade huvuden. Hur många män, kvinnor, pojkar och flickor är engagerade inom föreningarna? Hur ser det ut i styrelserna? Hur ser det ut på ordförandeposterna? Vi ställde också frågor som hade med den upplevda jämställdheten att göra. Hur ser det till exempel ut med taltiden på möten och liknande, talar män och kvinnor lika mycket? Påverkar man lika mycket?

I det fortsatta arbetet ingick att lyfta frågan ytterligare bland föreningarna. För att göra det kallade vi till en konferens som bjöd in samtliga kommunens föreningar.

För oss på Add Gender som arbetade med i projektet var konferensen en stor behållning! Det är inte ofta jag har träffat människor som drivs att ett sådant stort engagemang och som fullkomligt öser in energi i föreningslivet.

Under konferensen så avhandlades många ämnen. Vi fann att det var främst tre fokusområden som var aktuella för föreningarna att jobba vidare med. Dessa områden var: Ålder, Kommunikation, och Attrahera och behålla. Hur får vi fler unga att engagera sig i föreningslivet? Det finns en önskan om tätare kommunikation mellan föreningen och kommunen, samt mellan föreningarna för utbyte på olika sätt. Det är av stor vikt att föreningarna får verktyg och metoder för att kunna arbeta med att rekrytera och behålla medlemmar.

Lärdomar från Botkyrka kommuns arbete

Dessa tre fokusområden tror jag säkert är applicerbara på kommuner i övriga Sverige också och jag tycker att fler kommuner ska ta efter Botkyrka och satsa på sina föreningar. Det Botkyrka kommun gjorde var att de såg ett behov och de tog in kompetens för att arbeta med frågan.

Föreningslivet fyller en viktig funktion i många människors liv. Det kan handla om känslan av gemenskapen inom föreningen, möjligheten att utöva sin hobby eller att driva en fråga. Föreningslivet är även viktigt ur ett samhällsperspektiv, då det är en del av ett demokratiskt samhälle.

Jag hoppas att fler kommuner gör som Botkyrka kommun och satsar på sina föreningar, för föreningarna behövs. Med rätt insatser kommer föreningslivet i Botkyrka kommun och Sveriges övriga kommuner fortsätta att vara en viktig del av befolkningens tillvaro!

Sara Ek

Sara Ek har läst IMER-programmet och är Add Genders expert inom integration, etnisk mångfald och främlingsfienlighet. Sara arbetar med kartläggningar, analyser och föreläsningar på Add Gender och är även samhällsvägledare på Botkyrka kommun.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss