förening för alla

Från medlemsvärvning till en medlemsstrategi

av | dec 3, 2012

Ibland blir jag presenterad som expert på medlemsvärvning. Det är inte helt fel, mitt företag hjälper ideella organisationer som vill växa och jag har skrivit boken Medlemsmodellen – rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Ändå känner jag mig inte riktigt bekväm med den beskrivningen. Varför?

För det första jobbar Trinambai inte med att värva medlemmar, vi hjälper organisationer att bli bättre på det. Det finns bemanningsföretag som hyr ut medlemsvärvare, en mycket tveksam affärsmodell. Inte bara för att bemanningsbranschen i sig är problematisk. Det sänker även organisationens trovärdighet när den representeras av personer som inte drivs av föreningens värderingar utan av jakten efter provision och som nästa vecka kan byta jacka för att istället sälja elabonemang.

Därmed inte sagt att det är fel i sig att använda sig av professionella värvare på stan. Så länge de har schyssta villkor och en genuin drivkraft för organisationens frågor ser jag inget problem i det. Men det är ingenting som bör läggas ut på entreprenad.

För det andra är medlemsvärvning bara en del av medlemsarbetet. Du kan värva medlemmar tills du blir blå i ansiktet – om de nya medlemmar sedan inte känner sig välkomna är det rätt meningslöst. Det gäller att ta ett helhetsgrepp, medlemsperspektivet måste finnas med hela tiden. I Medlemsmodellen har vi utvecklat en åttastegsmodell för det:Medlemsmodellen - rekrytera, aktivera och behålla medlemmar

 

Ändå är ”vi måste bli bättre på medlemsvärvning!” många föreningars första reaktion när medlemsantalet sjunker. Många gångar kan det dock vara mycket mer meningsfullt att satsa på att behålla sina befintliga medlemmar. Det är inte ens sagt att många medlemmar är ett självändamål alla gångar.

Jag har sett stora organisationer där ansvaret för medlemsfrågorna är splittrat över flera avdelningar på kansliet. Det kan finnas en kommunikationsavdelning som är ansvarig för medlemsvärvning, en föreningsavdelning som är ansvarig för att aktivera medlemmar och en medlemsregisteravdelning som förvaltar medlemmar. Det som behövs är dock ett helhetsgrepp.

Medlemmarna är den viktigaste resurs en ideell förening har, det är de som äger och driver organisationen. Därför räcker det inte med en värvningskampanj då och då utan medlemsperspektivet måste genomsyra allt organisationen gör, på alla nivåer.

Hur ser medlems- och engagemangsstrategin ut i din förening?

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss