förening för alla

Hoppa över bordet

av | apr 10, 2015

För ett tag sedan representerade jag en förening jag är aktiv i på en mässa. Jag hade inte varit med i att planera vår medverkan utan jag gjorde ett inhopp vid bokbordet. Det gick bra, många besökare var intresserade av våra frågor så det blev en del samtal och nya medlemmar. Rätt som det är ser jag Stefan Löfven närma sig. Hans blick sveper över materialet som ligger framför mig, vi får ögonkontakt – han verkar intresserad. Nu hade det varit naturligt att för mig att kliva ett steg framåt och inleda ett samtal. Men det kan jag inte. Det är ett bord mellan oss. Jag kan heller inte gå runt bordet, för det finns två, tre till bokbord på båda sidor i en lång rad, de bildar en barriär. Jag är instängd. Stefan Löfven går vidare.

Ett vanligt problem i monterarbetet är att bordet blir en barriär. Det skapar distans och i bullriga miljöer kan det göra det svårare att överhuvudtaget prata med besökare. Lösningen är att antingen ha broschyrställ istället för ett bord, eller att helt enkelt ställa sig framför bordet. Ändå envisas många att stå bakom bordet. Varför?

Det är tyvärr vanligt att bara köra i gamla hjulspår utan att reflektera kring syftet och upplägget. Det är egentligen inte så svårt att lyckas med sin monterinsats, men det krävs ordentlig förberedelse och en genomtänkt plan. Du kan läsa mer om det i Lilla monterboken.

Även själva ordet ”bokbord” ställer till det. Använder vi det ordet ser vi ett bord med böcker på framför oss. Fast det går alldeles utmärkt att presentera sin verksamhet utan vare sig böcker eller bord. Därför är monter ett mycket bättre uttryck.

Om vi hade hoppat över bordet från början hade jag kunnat prata om våra frågor med statsministern. När vi väl fick ögonkontakt och hade bordet emellan oss var det redan för sent – jag tror inte att Säpovakterna hade uppskattat om jag hade hoppat…

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss
[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]