förening för alla

Hur ska morgondagens idéburna utbildas?

av | mar 19, 2013

Forskning visar att Sverige nästintill saknar högskoleutbildningar inriktade på det civila samhället och dess ideella organisationer. Detta blixtbelyser frågan om utformningen av eftergymnasiala utbildningar som fokuserar ideell sektor och idéburen organisering.

I år startar Ersta Sköndal högskola Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället: ”Civilsamhället och välfärdens organisering”. Bakgrunden till utbildningen är att Sverige är ett unikt land när det kommer till föreningsliv och ideellt engagemang. Varannan svensk uppger exempelvis att de under ett år gör en insats i civilsamhället och runt 150 000 personer är idag anställda inom den ideella sektorn. En stor del av masterprogrammet fokuserar därför på det civila samhällets roll i det sociala arbetet.

Detta program vid Ersta Sköndal högskola aktualiserar frågan om hur morgondagens idéburna ska utbildas. Är denna typ av utbildningar önskvärda? Vad ska det i så fall undervisas i? Vem ska anordna och genomföra dem? Eller, om svaret är att dessa utbildningar är olämpliga – vad är då alternativen?

Inom ramen för en studie om utbildning av ideella ledare i Norden visar bl a Johan Hvenmark och Karin Robertsson, Ersta Sköndal högskola, att Sverige avviker i ett internationellt perspektiv. Trots att det svenska civilsamhället är relativt omfattande i jämförelse med andra länder har vi till skillnad från exempelvis USA knappt några kurser och program på högskolenivå som fokuserar idéburen organisering.

Masterprogrammet “Civilsamhället och välfärdens organisering” tycks således vara ett av mycket få undantag som idag bekräftar regeln om Sverige som landet annorlunda. Men, ska vi nöja oss härvidlag? Är det rätt och riktigt att man i de flesta andra västerländska länder kan gå fleråriga universitetsprogram som sätter idéburen organisering i centrum medan Sveriges samtliga universitet och högskolor tillsammans knappt kan erbjuda en handfull kurser i ämnet?

Eller är det så att det faktiskt inte ska erbjudas den är typen av utbildningar inom högskolor och universitet? Som ett alternativ har ju Sverige en lång folkbildningstradition, där frånvaron av betyg samt det fria och frivilliga betonas som centrala pedagogiska principer. Det är kanske inom denna ram morgondagens anställda, frivilliga och ledare inom det svenska civila samhället ska utbildas?

För samma studie visar också, i linje med denna folkbildningstradition men i bjärt kontrast till situationen i många andra länder, att det samtidigt finns ett stort utbud av relevanta kurser och program utanför den formella universitets- och högskolevärlden. Här erbjuds en rik flora av kurser, program och seminarier i allt från styrelsekunskap och marknadsföring till strategiskt ledarskap speciellt inriktat på idéburen verksamhet.

Forskningen om utbildning av ideella ledare och lanseringen av masterprogrammet vid Ersta Sköndal högskola blixtbelyser frågan om utformningen av eftergymnasiala utbildningar som fokuserar ideell sektor och idéburen organisering. Oavsett om man bejakar eller motarbetar en akademisering av idéburen utbildning vore en initierad debatt kring utbildningarnas innehåll, anordnare och pedagogisk form välkommen.

Ola Segnestam Larsson

Biträdande prefekt, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal högskola

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss