förening för alla

Ideellt arbete som budgetalternativ för fattiga myndigheter?

av | feb 5, 2014

Häromveckan fick jag en förfrågan om att föreläsa om min nya bok Kunskapsföretagaren på en högskolas arbetsmarknadsdag. Uppdraget hade inneburit en hel del restid, så det hade gått åt minst en arbetsdag. Som det visade sig hade arrangören inte budgeterat för föreläsararvoden överhuvudtaget, jag blev alltså tvungen att tacka nej till uppdraget.

Det här med att personer i kreativa yrken förväntas jobba gratis är väldigt tröttsamt i längden och jag kan tipsa om Nanna Johannssons blogginlägg i ämnet. Nu handlar Förening för alla inte om entreprenörens vardag utan om ideella sektorn, så låt oss vända blicken på en annan aspekt. Det visade sig att arbetsmarknadsdagen inte arrangerades av själva universitetet utan av en studentförening. Alla studenter som jobbade med den gjorde det helt ideellt. Och alla som någonsin har arrangerad en konferens vet hur mycket jobb det är.

Ni som har hängt med på den här bloggen ett tag vet att jag brukar vara en ivrig påhejare av ideellt engagemang. Men i det här fallet blir jag verkligen tveksam. Det är ju ändå universitetets uppgift att se till att utbildningen har en bra anknytning till arbetsmarknaden. Det är till och med så att högskolan tjänar pengar på en arbetsmarknadsdag i och med att den kan skapa bättre genomströmning.*

Nu är många studentföreningar mycket bättre på arrangörskap än universitetsförvaltningar, så det skulle vara ett argument för att låta studenter organisera en arbetsmarknadsdag. Men om en statlig myndighet väljer att lägga ut en del av sin kärnverksamhet på en ideell förening så menar jag att den får betala ordentligt för det.

En liknande diskussion förs just nu om volontärer i sjukvården. Där finns farhågor att frivilliga mest kommer att användas som ett sätt att täcka upp för personalbrist. Inte helt ogrundad menar jag.

Frågan vi bör diskutera är: ska civilsamhället vara en röst eller en resurs?

* Svenska universitet och högskolor får betalt när en student får högskolepoäng eller ta ut en examen. Så det ligger i lärosätens intresse att förhindra avhopp.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss