förening för alla

Inkluderande nördighet

av | jan 15, 2014

Under hela hösten har den anonyma bloggen “When you work in civilsamhaellet” road oss som är verksamma i den ideella sektorn i Sverige. Den var rolig, organisationsnördig, ibland elak och alltid träffsäker. Det märks att den eller de som står bakom är välinsatta i det svenska civilsamhället. Samtidigt tror jag att de flesta av skämten är hård när omöjligt att förstå för utomstående.

Det är bara naturligt att människor som tillbringar mycket tid med varandra utvecklar en internhumor. Det skapar sammanhållning och gemenskapskänsla. Ändå kan nya medlemmar bli bortskrämda av interna skämt och organisationsnörderier. Internhumor kan alltså vara inkluderande och exkluderande samtidigt. Hur hänger det ihop?

Internhumorn i sig definierar vem som ingår i gemenskapen. Den kan till och med vara en tydligare markör än ett formellt medlemskap. Den som förstår de interna skämten är en del av gruppen, den som inte gör det står utanför. Att en grupp avgränsar sig från omvärlden är i sig inget konstigt, många föreningar det som sin verksamhetsidé. Men internhumor och föreningsnörderi kan lät göra att föreningen upplevs som mycket mer stängd än vad som är intentionen.

Det avgörande är att begränsa internhumor till just interna sammanhang. Särskilt självironi kan annars lätt missuppfattas och då framstår föreningen lätt som oseriös eller bara allmän konstigt. Och om det någon som är ny i sammanhanget: se till att hen blir introducerat till organisationsnörderiet.

Låta inte bli interna skämt. Se till att fler kan skratta åt dem.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss