förening för alla

Konsten att komma överens

av | feb 8, 2013

När jag utbildar ledare får jag ibland frågor om vad man gör när det inte fungerar. Kan jag som ledare i en ideell organisation verkligen bestämma över de andra och säga åt dem vad de ska göra, eller hur de ska uppföra sig mot varandra?

Svaret är för det mesta nej. Det är inte du som bestämmer. Och även om det formellt skulle vara du som bestämmer så fungerar den typen av ledarskap inte särskilt bra i en ideell organisation.

Kom överens istället. Gör en medveten överenskommelse om hur ni ska arbeta tillsammans. Prata om era förväntningar på varandra och på uppdraget, först ordentligt och på djupet och sedan som påminnelse då och då.

Din roll som ledare är sedan att påminna gruppen om vad ni redan kommit överens om, att hålla gruppen till den gemensamma överenskommelsen. Våga uttala när du upplever att överenskommelsen inte hålls. Prata om hur ni ska göra för att komma tillbaka på banan igen.

Det finns alltid en överenskommelse i en grupp som arbetar tillsammans. Om ni inte pratar öppet och tydligt om det så skapas istället en informell, outtalad överenskommelse. Då blir det mycket svårare för dig som ledare att hjälpa er som grupp att hålla den.

En del ledare tycker att det känns fånigt eller pretentiöst att ta upp den här diskussionen. Måste vi verkligen prata om våra relationer och om hur vi ska ha det i gruppen? Borde det inte vara självklart? Ta upp diskussionen ändå. Det kanske känns löjligt till en början, men du bygger en grund som du kommer att vara glad för längre fram.

Överenskommelsen kan innehålla flera olika delar. Börja gärna med att diskutera ert uppdrag. Utgå från stadgarna, arbetsordningen eller andra dokument som beskriver vad det är ni ska göra tillsammans. Vad betyder de praktiskt för er?

Prata om roller. Vem ska göra vad? Vilka förväntningar har ni på de olika rollerna i gruppen? Prata också om det som är mer informellt. Vilket samtalsklimat vill ni ha? Hur vill ni att det ska vara att gå på ett möte i gruppen?

Ni kan också ta upp sådant som är personligt för var och en. Vad behöver ni för att komma till er rätt? Finns det något särskilt stöd ni behöver be varandra om eller någon öm tå som de andra i gruppen behöver känna till?

I min bok Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation finns fler tips på hur ni kan skapa en bra överenskommelse som förebygger missförstånd och konflikter.

Håll tempo i diskussionen, låt den inte dra ut för länge. Och se till att inte hamna i abstrakta diskussioner om enstaka ord eller uttryck. Meningen är att ni ska se varandra som personer och prata ärligt om hur ni vill ha det, inte att debattera eller slå varandra i huvudet med olika argument.

Det ska vara kul och inspirerande att engagera sig ideellt. Bestäm dig för att inte tillåta obehagliga stämningar, härskartekniker eller olösta konflikter ta glädjen ifrån er. Gör vad du behöver göra för att ni ska ha det bra medan ni räddar världen.

Lisa Moraeus

Lisa Moraeus är författare till boken "Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation". Hon coachar och utbildar ledare som vill förändra världen. Lisa har gedigen erfarenhet från ideellt ledarskap, bland annat från styrelsen i Amnesty Internationals svenska sektion och är idag egenföretagare med ledarskap inom ideell och idéburen sektor som specialområde.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss