förening för alla

Konsten att släppa taget

av | apr 19, 2013

Lägg ner alla zombieföreningar, utropade Niklas Hill häromdagen. Jag håller med. Det här är mitt perspektiv på saken.

Tänk dig en skog. Inte en granplantering, utan en riktig skog. En urskog. Se dig omkring. Snart upptäcker du att det pågår olika processer överallt i skogen.

Under markytan finns frön som gror. Några groddar har precis stuckit näsan ovanför jorden. De behöver fortfarande skydd och är inte så stadiga ännu, men vilken livskraft som finns i dem!

Det finns andra växter som har hunnit längre. Några är mitt i livet, de blommar, bär frukt och sprider sin grönska.

Några växter har redan släppt sina frön till marken och gör sig redo att vissna ner. De kommer snart att återgå till kretsloppet i form av näring som kan användas av nya frön.

Du förstår principen. Kretsloppet är evigt och i en frisk och stark skog pågår alla faser i kretsloppet på samma gång.

Kretsloppet fungerar som metafor i många olika sammanhang. Jag ser över min verksamhet som företagare utifrån kretsloppsprincipen med jämna mellanrum. Jag ser till att så nya frön och att skydda och ta hand om de idéer som inte riktigt börjat bära frukt ännu. Jag vet att de behöver näring för att kunna växa sig starka och livskraftiga.

Dessutom försöker jag släppa taget om projekt som inte längre känns meningsfulla eller lönsamma. Annars har jag nämligen varken tid eller energi att ta hand om de nya idéerna.

Hur är det i din förening? Finns det projekt, grupper, kanske till och med hela lokalavdelningar som inte ger någon energi längre utan har stagnerat? Det kan absolut gå att väcka dem till liv igen, de kanske bara har en svacka och behöver stöd och näring från centralt håll.

Men det kan också vara så att det är dags att släppa taget om den energi som är uppbunden i det stagnerade projektet, så att energin kan återgå till kretsloppet. Någonting nytt kommer att spira, men bara om ni släpper taget om det som inte längre är meningsfullt.

Alla projekt, alla organisationer, alla grupper har en livscykel: en början och ett slut. Det är inte ett misslyckande att lägga ner saker, precis lika lite som att festen är misslyckad bara för att gästerna väljer att gå hem och lägga sig framåt natten.

Öva på att utvärdera, formulera lärandet, fira, sörja och gå vidare. Vad är det dags för dig eller din förening att släppa taget om?

Tankar, känslor, med- eller mothåll? Kommentera gärna det här inlägget på facebook.

Lisa Moraeus

Lisa Moraeus är författare till boken "Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation". Hon coachar och utbildar ledare som vill förändra världen. Lisa har gedigen erfarenhet från ideellt ledarskap, bland annat från styrelsen i Amnesty Internationals svenska sektion och är idag egenföretagare med ledarskap inom ideell och idéburen sektor som specialområde.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss