förening för alla

Medlemskap möjliggör engagemang bortom punktinsatser

av | jan 10, 2013

Erik Wagner och Ida Krusevi har startat initiativet #12org där de vill gå med i en ideell förening varje månad under hela året. Alexis Wicklin på Ledarinstitutet tog upp initiativet på sin blogg och ställer medlemskap och andra engagemangsformer emot varandra. Erik Wagner har redan svarat men jag vill ändå delar med mig några reflektioner.

Alexis Wicklin menar att fokuset på medlemskap är för snävt eftersom det finns många sätt att engagera sig. Han kritiserar ”övertygelsen om att medlemskapet i sig är lösningen när det i själva verket handlar om att våga låta människor formulera vad de vill åstadkomma och hjälpa dem att göra verklig skillnad.” Och så lägger han till ”Att vara medlem bedövar det dåliga samvetet.”

Och visst ligger det mycket i det. Många tror nog att de har gjort sitt genom att gå med i en förening. Samtidigt finns det många andra engagemangsformer som kan ha samma effekt, inte minst att ge pengar.

Jag delar uppfattningen att en del organisationer ensidigt snävar in sig på att värva så många medlemmar som möjligt utan att reflekterar varför. Men när en person väl har tagit steget att bli medlem finns det goda möjligheter att få henom att fördjupa engagemanget. Den andra rekryteringen kallar vi det för i Medlemsmodellen.

Alexis Wicklin fortsätter sitt inlägg genom att lista tolv sätt att engagera sig i en viss fråga och ställa dem mot ett medlemskap i en organisation som driver frågan. Vissa av de engagemang han föreslår är vettiga (starta en läxläsningsgrupp, låta två utvisningshotade tonåringar bo i gästrummet), andra har jag svårt att se som engagemang överhuvudtaget (hålla hastighetsbegränsningarna, spela golf mot en green-fee).

Det är särskilt ett exempel jag hakar mig upp på: ”Är det ett sämre eller mindre engagemang för föreningens idé […] att arrangera en välgörenhetsmatch med några kända fotbollsstjärnor till förmån för en kompis och andra som lider av kronisk smärta, än att bli medlem i Neurologiskt Handikappades Riksförbund?”

Ja, det är det.

Det vi ser här är två rätt olika former av engagemang som är vanskliga att jämföra och som jag tycker problematiskt att ställa emot varandra på det sättet. Det är förstås jättebra att hjälpa sin kompis. Det är viktigt att vi ställer upp för varandra. Och visst, det behövs inte alltid fasta strukturer för det. Framförallt står det inte på något sätt i motsatsförhållande till att bli medlem i Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR).

Men om vi nu ställer frågan om ett medlemskap i NHR eller arrangerandet av ett välgörenhetsmatch för en enskild person är ett bättre engagemang för NHR:s idé, så är det ändå medlemskapet som vägar tyngre. Ett medlemskap i NHR är ett ställningstagande för att alla med neurologiska sjukdomstillstånd ska få det bättre, inte bara personer en har en personlig relation till. Samma sak gäller för alla andra patientorganisationer. Det handlar om att förändra strukturer istället för att göra punktinsatser. Det är välfärd istället för välgörenhet.

Ett medlemskap är ett starkt ställningstagande för de frågor en organisation driver. Genom att gå med i en förening ger jag den mandat att företräda mig i samhällsdebatten. Ju fler medlemmar, desto tyngre vägar organisationens röst.

Sist men inte minst ger mig medlemskapet i en förening möjligheten att engagera mig bortom punktinsatser.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss