förening för alla

Modersmål som obekväm tillgång

av | nov 16, 2015

För oss som har annat modersmål än svenska är modersmålet oftast en tillgång på arbetsplatsen, speciellt inom civilsamhällets organisationer där olika kulturer möts. Vi kan, om det behövs, både översätta i tal och skrift och främja kommunikationen genom att på olika sätt fungera som brobyggare. Samma gäller även personer som är flerspråkiga men som har svenska som modersmål. Med det sagt vill jag därefter problematisera kring ämnet modersmål på arbetsplatsen.

Med ökad mångfald ökar också möjligheterna att träffa på, interagera eller samarbeta med en kollega som kommer från samma land eller region som en själv. Bara för att två personer kommer från samma land och talar samma språk betyder inte att det att de har något gemensamt eller känner samhörighet med varandra. Det händer dock ibland att personkemin stämmer och att samhörighet uppstår utifrån individuella såväl som kulturella förutsättningar. I en sådan situation förefaller det naturligt att även börja kommunicera på modersmålet.

Som en oskriven regel uppfattas det oartigt att använda sitt modersmål när andra som inte förstår deltar i samtalet eller i sällskapet. Det är ett scenario som en bör undvika i allra högsta grad. En vanlig missuppfattning är att vi som använder vårt modersmål pratar illa om andra personer på arbetsplatsen eller gör det för att undanhålla information. Frågor och kommentarer som ”Vad pratar ni två om?” eller ”Ni borde tala svenska så att alla förstår” är förekommande. Vid ett sådant sammanhang kan modersmålet upplevas som en obekväm tillgång.

Personligen föredrar jag att kommunicera på svenska med många som kan mitt modersmål. När jag väl väljer att använda modersmålet då vill jag inte att det ska behöva kännas konstigt eller obekvämt. Det finns en stor risk att bli kategoriserad eller missförstådd av andra som är i närheten, och som inte direkt deltar i samtalet, eller av någon som bara råkar passera förbi. Varför någon väljer att använda sitt modersmål på arbetsplatsen kan bero på många olika faktorer. Eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle är flerspråkighet en företeelse som vi alla bör vänja oss vid.

Mirella Pejcic

Mirella har studerat mänskliga rättigheter och arbetar inom ideella sektorn. Hon är en av författarna till Demokratimodellen.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss