förening för alla

När orden inte räcker till

av | apr 17, 2017

Nyligen deltog jag i ett årsmöte under vilket styrelsen tackade en ledamot som valde att avsluta sitt långvariga ideella engagemang på grund av hälsoskäl. Det var en enkel avtackning med en stilren blombukett och få men fina ord från ordföranden. Personen som avtackades blev uppenbarligen rörd men yttrade också få ord. Kort och djup tystnad uppstod i salen efter avtackningen. Det var den typen av tystnad som lämnar avtryck. Efter mötet började jag undra hur tackar en någon för 27 år av ideellt engagemang? Vad behöver sägas? Vilket budskap behöver framföras i sammanhanget? Van kan en symboliskt köpa och ge personen?

Sanningen är den att det inte finns tillräckligt med många ord som kan uttrycka tacksamhet för mångårigt engagemang. Personen som ska avtackas vill förmodligen inte ha ett långt tal med en orkester och ballonger i bakgrunden för att det var inte därför en valde att engagera sig under alla dessa år. Det är olika saker som motiverar oss till ideellt engagemang men sällan behov av pompa och ståt. Ideellt engagemang må vara utvecklande och prestigefyllt ibland, men min personliga uppfattning är att det knappast är glamoröst.

Det finns få lämpliga och symboliska presenter som kan överlämnas för att visa enskild eller kollektiv uppskattning. I vissa specifika fall kan föreningen hedra någon eller några enstaka med hjälp av symboliska utmärkelser, exempelvis diplom, en minnesmärkning eller fotografier som sätts upp på väggarna. Medlemstidningen kan också hedra personer med intressanta och innehållsrika artiklar om vad de har åstadkommit och förändrat genom sitt engagemang. Många föreningsaktiva brinner för sin sak och vill att deras arbete ska leva vidare. Deras hjärtefrågor och arbete kan uppmärksammas på olika sätt i föreningens arbete, inte minst genom fortsatt näring och utveckling.

Vi som är och har varit ideellt aktiva vet att ideellt engagemang gör skillnad. När ingen present är stor nog köper vi en enkel blombukett. När orden inte räcker till säger vi lite eller inget. Många år av troget ideellt engagemang lämnar vi i tystnad.

Mirella Pejcic

Mirella har studerat mänskliga rättigheter och arbetar inom ideella sektorn. Hon är en av författarna till Demokratimodellen.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss