förening för alla

Ny tysk facktidskrift: Voluntaris

av | sep 11, 2013

Tyskland har fått en egen vetenskaplig facktidskrift för frivilligtjänster: Voluntaris. Men vad är egentligen en frivilligtjänst och varför spelar de så stor roll för det tyska civilsamhället? Niklas Hill har läst första numret och reder ut begreppen.

Voluntaris

I Tyskland har det startats en facktidskrift för frivilligtjänster, det är de tre unga forskarna Benjamin Haas, Sonja Richter och Jörn Fischer som har tagit initiativet. Innan jag berättar mer om tidsskriften behövs det lite bakgrundsinformation om frivilligheten i Tyskland. Vi får gå så långt tillbaka som till 1950-talet.

När Västtyskland införde värnplikten för unga män år 1957 bestämdes det att ingen skulle bli tvungen att bära vapen mot sitt samvete. Därför inrättades möjligheten att avtjäna en så kallad civiltjänst inom välfärden och andra allmännyttiga områden. Eftersom en stor del av välfärden i Tyskland organiseras i civilsamhällets regi hamnade många av dessa unga män inom ideella organisationer.

Med åren blev civiltjänsten allt viktigare för personalförsörjningen inom välfärdssektorn och det var många som befarade att värnpliktens avskaffande skulle slå hårt mot vård och omsorg. Detta blev till och med ett av huvudargumenten för bibehållen värnplikt. Den omfattade bara män, så för att även unga kvinnor skulle få möjlighet att göra ett liknande samhällstjänst inrättades olika så kallade frivilligtjänster som fungerar efter ett liknande princip som civiltjänsten: Ett års arbete på heltid inom en allmännyttig verksamhet mot symbolisk ersättning. När Tyskland år 2010 gick över till en yrkesarmé gjordes det samtidigt en stor satsning på rekrytering till de olika frivilligtjänsterna. De öppnades även upp för alla åldrar.

Frivilligtjänsterna har vuxit sig stora från att ha varit en säkerhetspolitisk fotnot i början. Vi pratar om tiotusentals frivilliga varje år. Det fanns egentligen ingen övergripande strategi för att utveckla dessa program och det finns vissa motsättningar mellan federala myndigheter och delstaterna som båda organiserar egna frivilligtjänster. Med bakgrund mot allt detta är det nästan konstigt att är först nu frivilligtjänsterna får sin egen facktidskrift.

Första numret av Voluntaris ägnar nästan 50 sidor åt hälsningar från 20 olika organisationer, forskare och politiker där de får formulera sina önskemål till den nya tidsskriften. Bara det är en intressant läsning, för det visar hur extremt olika synen och förväntningarna på frivilligtjänster kan vara. Två huvudspår kan urskiljas: vissa menar att volontäråret mer är till för de frivilligas personlighetsutveckling, andra ser de frivilliga mest som en resurs för att möjliggöra vissa verksamheter.

Bland artiklarna märks ett bidrag av forskarna Annelie Beller och Rabea Haß som undersöker vilka oönskade effekter det hade att öppna vissa av programmen för deltagare i alla åldrar. Bland annat visar deras undersökning att andelen frivilliga över 27 i dessa program är extremt mycket högre i Östtyskland. Det väcker frågan huruvida frivilligtjänster verkligen är arbetsmarknadsneutrala eller om de frivilliga på sina håll utnyttjas som billig arbetskraft. Artikeln visar även vilka svårigheter organisationerna har att hantera äldre deltagare i program som ofta är uppbyggda för att hjälpa unga människor, som kommer direkt från skolbänken, i sin personlighetsutveckling.

Andra forskningsartikel tar upp så skilda ämnen som hur volontärarbete i globala syd kan bidra till en känsla av världsmedborgarskap, hur frivilligtjänster riskerar att bidra till en ökad statlig styrning av civilsamhället eller hur frivilliga kan medverka i museipedagogik.

Voluntaris innehåller även dokumentation från olika kongresser och seminarier. Här finns ett intressant inlägg från Johannes Mann som är talesperson för de frivilliga i ett av alla de olika programmen. Han belyser att de frivilliga i alla de andra program saknar demokratiska representanter och ger konkreta förslag hur sådana strukturer skulle kunna byggas upp. Till skillnad från aktiva medlemmar i ideella föreningar har ju inte frivilliga i statliga program demokratiskt inflytande över de verksamheter de arbetar i. De behöver alltså själva organisera sig för att tillvarata sina intressen. Om vi ska beskriva denna fenomen utifrån svenska referensramar skulle vi alltså kunna säga att det rör sig om ett värnpliktsråd för volontärer. Visst är det lite speciellt?

Voluntaris ger intressanta inblick i hur frivilligheten i Tyskland ser ut, med alla sina motsättningar och konflikter. Om du kan tyska och är intresserad av ämnen som politik för det civila samhället, frivillighet i välfärden och volontärledarskap så kan det vara värt att lägga några euro på en prenumeration.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss