förening för alla

Okunnigt och populistiskt om ungdomsorganisationer

av | maj 24, 2013

Igår skrev Joar Horn (M) en debattartikel i Aftonbladet i vilken han kopplar kravallerna i Husby till att ungdomsorganisationer får statligt stöd. Därför argumenterar han för att dra in statsbidraget till ungdomsorganisationer och ge pengar till idrotten istället. Nog håller den offentliga diskussionen om det civila samhället oftast ingen särskilt hög nivå, men Joar Horns artikel är ett lågvattenmärke.

Vi kan gå genom hans text punkt för punkt.

”218 […] organisationer och förbund får […] dela på sammanlagt 258 miljoner kronor varje år – pengar som delas ut helt utan krav på motprestationer. Det enda man behöver uppfylla för att vara bidragsberättigad är några få grundläggande krav som rör bland annat hur länge man har funnits och hur många medlemmar man har. Det är självfallet fel att skattepengar delas ut på så lättviktiga grunder.”

Poängen med att dela ut bidrag utan att lägga sig i själva verksamheten är att stärka ett fritt civilsamhälle utan statlig styrning. Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer ges “för att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället” som det står på Ungdomsstyrelsens hemsida. Dock finns det olika formella krav på de organisationer som söker bidrag, bland annat ska de vara demokratiskt organiserad och rikstäckande.

”Ämnet är extra aktuellt och brännhett nu – bokstavligt talat – eftersom organisationen Megafonen, som bär en stor del av ansvaret för kravallerna och bilbränderna i Husby de senaste dagarna, får stöd för sin verksamhet av Ungdomsstyrelsen.”

Här riktar Joar Horn allvarliga anklagelser mot en organisation utan att ha bevis eller ens argument för det.

”Vad gör då de övriga över 200 organisationerna med sina pengar? Om detta är lite känt eftersom Ungdomsstyrelsen inte har någon avancerad granskning där pengarna i detalj måste redovisas.”

Detta är helt enkelt inte sant.

”Jag själv, och många ansvariga politiker med mig, har en bakgrund i ungdomsförbunden, och har på nära håll kunnat se vad Ungdomsstyrelsens bidragspengar har gått till där. Dyra övernattningar på hotell i samband med konferenser, subventionerade medlemskap samt heltidsarvoderade förtroendevalda och ombudsmän med diffusa uppgifter har varit mer regel än undantag.”

Nu vill jag inte gå in på vilket politiskt ungdomsförbund Joar Horn (M) kan tänkas ha ett bakgrund i. Men de allra flesta ungdomsorganisationer använder sina bidrag avsevärt mycket bättre än så. Det är bara att kolla in verksamhetsberättelserna för att se vilken fantastisk verksamhet som bedrivs i ungdomsorganisationer.

”Det enda moraliskt försvarbara argumentet för att fördela denna stora summa pengar är att ge den till något som ger en tydlig samhällsnytta tillbaka.”

Ungdomsorganisationer (och andra föreningar för den delen) är en demokratiskola. Det är i föreningslivet medborgarna kan lära sig att kompromissa och lösa sina konflikter på ett fredligt sätt. Det är där människor med olika bakgrund möts och där det bildas socialt kapital.

Själv tycker jag att mer demokrati är en fantastisk samhällsnytta. Joar Horn lyfter istället idrottens bidrag till folkhälsan. Det är förstås samhällsnytta också. Men jag ser inte poängen med att ställa dessa mot varandra. En mer nyanserad bild ges i Sektor3:s rapport Demokratiskola eller hälsoprojekt.

Att kasta sten må vara en korkad protestform. Men de som håller på med det har inte lärt sig något annat sätt att kanalisera sin ilska. Så om de senaste dagarnas händelser har visat en sak, så är det att det behövs ett starkare civilsamhälle i miljonprogrammet.

Ps. Läs gärna Felix Königs inlägg i debatten också. Ds.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss