förening för alla

Organisera tillgängligt – men hur då?

av | jan 17, 2013

I söndags kom jag hem från en tjejkonferens jag varit ansvarig för att planera. Bakom arrangemanget stod en organisation för och av kvinnor och tjejer med olika slag av funktionsnedsättningar.

Som ansvarig för ett stort föreningsengagemang är det lätt att man efteråt drunknar i alla förslag på vad som kunde gjorts bättre. Listan kan innehålla allt från önskemål mer interaktivitet där man pratar mer och föreläsningslyssnar mindre, till fler och längre pauser och annorlunda mat. Här måste man ta sig samman och se förbättringslistan som möjligheter snarare än jobbig kritik.

Alla som ordnar kurser, läger och utbildningar, borde ju alldeles självklart ha tänkt till om tillgängligheten. Alltså, fungerar det här arrangemanget även för den som är rullstolsburen, ser eller hör dåligt? Kommer den som har ett brinnande intresse – och samtidigt koncentrationssvårigheter att orka med programmet? Kanske känner du som läser igen de här frågorna och om din organisation till och med har en checklista för tillgänglighet som ni använder när aktiviteter planeras, så är det riktigt bra.

Om du nu istället sitter och funderar ungefär så här ”i vår förening gör vi ungefär som vi alltid har gjort – och det har fungerat hittills”, vill jag bara säga att det inte finns något som är bra som inte kan göras bättre!

Det här med att göra verksamheten öppen och välkomnande för alla är nödvändigt för en demokratisk organisation. Men det betyder inte att det alltid är enkelt. Jag, som själv har en synnedsättning och har varit aktiv i synskaderörelsen sen jag var liten, förväntas nog kunna en del om tillgänglighet. Det kan jag också – men allra mest utifrån mitt eget perspektiv. Även om teckenspråkstolkar och rullstolsanpassade rum är lika självklart för mig som material i punktskrift och storstil – finns det situationer då även jag får huvudbry. Det finns stunder då jag tvivlar på att allas behov och intressen verkligen kan tillgodoses. Samtidigt tänker jag aldrig någonsin sluta att försöka. Det hoppas jag att ni inte heller gör!

Å ena sidan kan det för många av oss kännas självklart och bli lättare med ett spikat, förutbestämt program med tydliga hålltider som alla förväntas följa. Å andra sidan kan en funktionsnedsättning eller hälsoproblem, för en del göra det svårt att hänga med i samma takt som andra. Vems takt ska man i så fall hålla och hur ställer man krav på deltagare vars individuella behov man kanske inte känner till i förväg? Även om man frågat efter särskilda behov tidigare, finns det ingen garanti att det som borde talats om verkligen kommit fram.

En del av receptet för tillgängliga aktiviteter är som sagt en checklista för tillgänglighet inför planeringen, en rutin att alltid fråga efter deltagarnas individuella behov när kursbekräftelsen skickas ut, göra ett program som tidigt blir känt för alla deltagare, men som också talar om vad som gäller kring tidshållning och om programmet kan komma att ändras. Självklart måste också listor över allergier, specialkost och andra behov upprättas.

Det här är såklart inte hela receptet, men en god bit på väg mot en aktivitet där alla känner sig välkomna och hemma. Till detta behövs tid och ork att lösa frågor som uppkommer under tidens gång och utrymme att anpassa planerna efter oförutsedda händelser.

För att hinna och orka med allt detta vill jag säga: Tänk på dig själv och gör inte allt på egen hand! Även om du råkar ha det yttersta ansvaret och oavsett om du liksom jag tror att stark vilja räcker långt. Du kommer ännu längre om du törs delegera. Ta ansvar för helheten – men lägg ditt fokus på det du är bäst på!

Victoria Öjefors

Victoria Öjefors arbetar med föreningsstöd på Framgången – Planering & Påverkan. Fritiden fylls också lätt av ideellt arbete, exempelvis som andra vice ordförande i Synskadades Riksförbund. Victoria fascineras av människors förmåga att organisera sig och skapa gemenskap kring gemensamma frågor, oavsett om det handlar om ett intresse, en bakgrund eller en livssituation. Hon brinner för föreningsutbildningar lika mycket som för genomtänkt och slagkraftigt påverkansarbete.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss
[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]