förening för alla

På väg till MÖTET

av | aug 23, 2013

Jag skriver det här på ett tåg mot Stockholm. Under fredagen ska jag intervjua Emma Ikekwe och Fares Hamed, arrangörerna bakom This is Alby.

Sedan bär det av till MÖTET, en stor knytkonferens för representanter för den idéburna sektorn (eller civilsamhället, ideella sektorn eller tredje sektorn) på en gård utanför Stockholm. Jag ser fram emot en mängd olika möten, samtal, diskussioner, tankar och insikter.

Vad kommer vi att prata om? Ja, vad som helst kan hända. En knytkonferens innebär att vi börjar med ett tomt schema som deltagarna fyller med det som är angeläget för oss. Jag räknar med att få prata om en mängd olika frågor som jag inte kan förutse.

Själv har jag med mig tre områden som jag hoppas få mer input kring. Förmodligen kommer jag att hålla i workshops eller samtal kring de här områdena. Eller också är det någon annan som gör det.

1. Projekt som gör skillnad
Vad är det som krävs för att planera och genomföra ett lyckat projekt? Jag är särskilt nyfiken på projekt som genomförs med små medel, kanske på ideell basis. Särskilt spännande om projekten kommer ur en idé kring att göra världen bättre. Jag har en del tankar och idéer om projektledning och -planering och jag tänker att många som kommer till MÖTET har erfarenheter som de vill dela med sig av.

2. Att skapa sin egen ledarskapsvision
Att inspirera personer som har en formell eller informell ledarroll att ta plats och hitta fram till sin egen ledarstil har varit en röd tråd för mig de senaste åren. Det är också ett viktigt tema i min bok Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation som kom ut förra året. Jag tror på att reflektera över sitt ledarskap, fundera över hur det ska märkas i organisationen att det är just du som är ledare. Att formulera sin egen ledarskapsvision. Det vill jag prata med andra om. Vilka olika sätt finns det att arbeta med sin egen vision som ledare?

3. Att styra sitt eget liv
Jag har alltid många idéer som jag vill förverkliga. Samtidigt vill jag ha en vardag där jag mår bra, slipper stressa och känner att jag utvecklas åt det håll jag vill. Därför behöver jag ett system för hur jag sätter mål och hur jag styr mot dem, vecka för vecka och månad för månad. Särskilt viktigt är det för oss som är engagerade i ideell verksamhet där stora krav ställs på att hantera sin egen tid. Eller om man som jag är egenföretagare.

Det sista ämnet handlar inte direkt om civilsamhällets utveckling men jag tänker att det passar på MÖTET i alla fall. Jag tror att vi behöver kunna ta hand om oss själva och skapa en vardag där vi både mår bra och utvecklas som människor för att vi ska kunna göra skillnad på ett hållbart sätt.

Ikväll är det dags! Det kommer att bli en spännande helg.

Lisa Moraeus

Lisa Moraeus är författare till boken "Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation". Hon coachar och utbildar ledare som vill förändra världen. Lisa har gedigen erfarenhet från ideellt ledarskap, bland annat från styrelsen i Amnesty Internationals svenska sektion och är idag egenföretagare med ledarskap inom ideell och idéburen sektor som specialområde.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss