förening för alla

Representativitet och legitimitet

av | dec 13, 2013

Det finns många olika skäl till att engagera sig. Ibland handlar det om att gå ihop för att kunna utöva ett gemensamt fritidsintresse, så är det exempelvis i idrotts- eller hobbyföreningar. Ibland handlar det om att rädda världen, så är det exempelvis i miljö- eller människorättsorganisationer. Och ibland handlar det om att driva gemensamma intressen, så är det exempelvis i fackföreningar och patientorganisationer.

Organisering är för det mesta positiv i sig, oavsett ändamål. Ideella föreningar är nämligen demokratiskolor och de kan vara mötesplatser för människor som inte skulle träffas annars. Alla organisationer har ett ansvar att vara inkluderande. Jag menar att detta ansvar blir särskilt tydligt i intresseorganisationer. Till skillnad från andra delar av civilsamhället kan personer som vill driva intressepolitiska frågor inte bara söker sig till andra organisationer.

Tänk dig en patientorganisation där de allra flesta lokalaktiva är pensionärer. Då är det lätt hänt att exkluderande strukturer skapas mer eller mindre slentrianmässigt, exempelvis genom att hålla sina möten mitt på dagen när bara pensionärer har tid. Detta kan i sin tur skapar självuppfyllande profetior som “yngre är ändå inte intresserad av att engagera sig.”

Det behöver inte bara handlar om åldern. I vissa patientorganisationer kan de som har sjukdomen sedan födseln dominerar förbundet, i andra tvärtom de som har fått sjukdomen senare. Och det här fenomenet finns även i andra intresseorganisationer, såsom hbtq-rörelsen, studentkårer eller fackföreningar. Om vi tar fackföreningsrörelsen som ett exempel så kan det lätt bli så att en yrkesgrupp eller en bransch dominerar, det kan leda till att alla som inte tillhör denna grupp känner sig mindre välkomna.

När organisationen inte organiserar den grupp den har ambitionen att företräda, så tappar den legitimitet. För i förlängningen kommer organisationen endast driva frågor som är viktiga för just den grupp som är tongivande i organisationen. Det är ju de som kommer göra sina rösta hörda i den demokratiska processen. Men olika medlemsgrupper kan ha olika behov.

Här finns det ett dillemma. För ju större en intresseorganisation är, desto mer slagkraftigt kan den företräda sina medlemmars intressen. Och visst kan en samlad röst få större genomslag i samhällsdebatten än ett antal mindre aktörer. Samtidigt är det problematiskt om en organisation i praktiken monopoliserar representantskapet när den i själva verket inte alls är representativ för gruppen.

Så, vad kan göras åt saken?

  • Först och främst: bredda rekryteringen. Satsa gärna på att nå underrepresenterade grupper, men akta dig för fördomsfällan. Läs gärna Medlemsmodellen för tips och inspiration.
  • Se till att nya medlemmar som inte tillhör den dominerande gruppen känner sig välkomna när de väl har gått med.
  • Utbilda alla aktiva i organisationen i normkritik, inte minst lokalföreningarna.
  • Om inget annat hjälper: bygg upp parallella strukturer. Om de olika medlemsgrupperna har olika intressen så gäller det att synliggöra och kanalisera detta. Hela poängen med en intresseorganisation är ju att driva sina intressen, så varför ska medlemmarna vara med om de inte får den möjligheten?

Det är viktigt att inte skapa maktlösa utskott eller råd för den underrepresenterade gruppen utan att de kan påverka på lika villkor. Skeninflyttande skulle snarare förvärra situationen, för det dödar allt engagemang.

Det får förstås konsekvenser att bygga upp parallella strukturer. Det mest uppenbara är att det kommer skapa konflikter. Många medlemmar som annars hade resignerat och lämnat organisationen kommer nu att engagera sig i de nya strukturerna och driva sina frågor. Alla kommer inte gillar det. Men det är positivt, för på det sättet blir organisationen relevant för ett större antal människor. Och konflikter kan vara väldigt konstruktiva, de är essentiella för en fungerande demokrati.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss