förening för alla

Så mycket mer än en bit papper

av | jan 9, 2015

Nyligen var jag hemma hos mina föräldrar och av någon anledning började vi gå igenom mina morföräldrars gamla dokument. Där hittade jag bland annat tidningsurklipp som berättade om mormors uppdrag som ordförande i en förening för hållbar turism och så morfars diplom för 25 och 40 år av fackmedlemskap. Vad jag vet har han aldrig haft ett fackligt uppdrag, men visst var han stolt över att vara en del av arbetarrörelsen.

Att dela ut diplom är ett ganska enkelt sätt att visa sina medlemmar och förtroendevalda uppskattning. Det kostar heller inte så mycket. Gratis är det förstås inte, för ett diplom som skrivs ut i svartvitt på vanligt kontorspapper är inte värt särskilt mycket. Det ska vara tjockt papper, en ram eller en fin diplommapp.

Minst lika viktigt som att uppmärksamma de medlemmar som har varit med länge är att berömma dem som gör konkreta insatser för föreningen. Utifrån det de faktiskt gör, inte utifrån vilka uppdrag de haft hur länge. Varför inte utnämna eldsjälar till hedersmedlem, dela ut förtjänstmedaljer eller instifta ett eller flera pris?

Visst ska det inte gå inflation i utmärkelser, annars tappar de sitt värde. Men den risken är inte direkt överhängande. Jag kan inte komma på en enda organisation som ger sina medlemmar för mycket beröm.

Sist men inte minst gäller det att diplomen är estetiskt tilltalande. Min morfars fackliga diplom är mycket snyggare än mina examensbevis. Och det är inte så konstigt: han var sättare och således med i en fackförening för grafiker och tryckerianställde.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss
[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]