förening för alla

Säga nej till någon som vill engagera sig?

av | okt 15, 2014

Så här års brukar valberedningar sätta igång sitt arbete på allvar inför vinterns årsmötessäsong. Det är ett ansvarsfullt och ofta underskattat arbete. Valberedningens huvudsakliga uppgift är att föreslå årsmötet/kongressen kandidater för styrelsen och andra förtroendeuppdrag. Att vara valberedare innefattar även en annan, trist men nödvändig, uppgift: berätta för kandidater att de inte kommer bli nominerade.

Om valberedningen har lyckats i sitt arbete finns det fler kandidater än vad det finns platser att fylla. Då gäller det att sammansätta en grupp som speglar samhällets mångfald och som har olika kompetenser som kompletterar varandra. Men även om det är brist på kandidater betyder det inte att alla ska nomineras automatiskt. Det kan finnas kandidater som helt enkelt inte är lämpliga för uppdraget. Det kan låta hårt, men engagemang i sig räcker inte för ett förtroendeuppdrag, det behöver också finnas den nödvändiga kompetensen eller i alla fall utvecklingspotential.

Det viktiga är att göra det på ett bra sätt. Det behöver inte bli en traumatisk upplevelse att inte bli nominerad om valberedningen är transparent och delar med sig sina resonemang. I vissa fall kan det vara läge att hänvisa till annat engagemang i föreningen. Om det är så att kandidaten inte är redo för uppdraget än, så kan det vara en bra idé att tipsa om utvecklingsmöjligheter. Så kanske hen kan söka igen nästa gång?

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss
[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]