förening för alla

Sagan om en besvärlig styrelse

av | jun 12, 2015

Låt mig berätta en saga. Sagan handlar om Sara.

Sara är anställd i en liten förening i en mindre stad i Sverige. Hon är den enda heltidsanställda och hennes roll är att stötta de frivilliga och att hålla alla trådar när det gäller de aktiviteter som föreningen anordnar. Gunnar, som är Saras kollega, är egentligen pensionär men jobbar halvtid med att sköta föreningens ekonomi och allmän administration.

Totalt är det ungefär tjugo aktiva medlemmar i föreningen. Åtta av dem sitter i styrelsen. Av styrelsemedlemmarna är ungefär hälften drivande i föreningens olika aktiviteter. De medlemmar som inte sitter i styrelsen är mer sporadiskt engagerade, de kommer och går och samlas framför allt kring aktiviteter av olika slag.

Formellt är föreningen en lokalförening i en större rikstäckande organisation, men kansliet i Stockholm ligger långt bort och kontakten med dem består mest i att Gunnar skickar in föreningens bokslut och verksamhetsberättelse efter varje årsmöte.

Sara gillar sitt jobb. För det mesta. Hon gillar att hon får projektleda större och mindre arrangemang, alltifrån bokloppisen på våren och föreläsningsserien på hösten till mer nyskapande projekt som gatuteatern som föreningen stod för under sommarens stadsfestival förra året.

De delar av Saras jobb som handlar om stöd till föreningens medlemmar är inte lika roligt. Visserligen är medlemmarna jättetrevliga och lätta att ha att göra med. Många har bra idéer och det brukar vara bra stämning.

Problemet är egentligen styrelsen, tänker Sara. De är så hopplöst inkörda på hur det alltid har varit. De ifrågasätter alla nya idéer och kan inte tänka sig att ändra på någonting. För det mesta kommer de inte ens på föreningens aktiviteter och hjälper sällan till att marknadsföra utåtriktade arrangemang. Somliga kommer knappt på styrelsemötena ens.

Sara har föreslagit att styrelsen kanske kan träffas lite mer sällan och ha lite kortare möten. Det tar faktiskt tar ganska mycket av Saras arbetstid att förbereda styrelsemöten och dessutom tänker Sara att det vore smidigare om styrelsen inte hela tiden blandade sig i verksamheten.

Förslaget blev inte särskilt väl mottaget. Styrelsen är sådana bakåtsträvare. De ville inte alls korta sina möten eller träffas mer sällan och blev ärligt talat ganska upprörda. Sara förstår inte riktigt vad som var så himla känsligt med det.

Ibland önskar Sara att hon inte var anställd i en ideell förening, eller att hon åtminstone hade haft en anställd chef. Allt vore så mycket lättare om hon inte behövde ha med styrelsen att göra.

Sara förstår så klart att de som sitter i styrelsen också brinner för föreningen, på sitt sätt. Men det är väl inte styrelsen som ÄR föreningen? Nog måste det gå att göra saker på ett nytt sätt, visst ska vi väl kunna modernisera oss i takt med att samhället förändras?

Vad är egentligen problemet i den här föreningen? Vad tycker du att Sara ska göra? Och har du några råd till styrelsen?

Dela gärna med dig av dina tankar, antingen på Trinambais Facebooksida eller i kommentarfältet på min blogg.

Lisa Moraeus

Lisa Moraeus är författare till boken "Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation". Hon coachar och utbildar ledare som vill förändra världen. Lisa har gedigen erfarenhet från ideellt ledarskap, bland annat från styrelsen i Amnesty Internationals svenska sektion och är idag egenföretagare med ledarskap inom ideell och idéburen sektor som specialområde.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss