förening för alla

Sätt engagemang på agendan!

av | maj 9, 2014

Jag blir så besviken på Sveriges medieklimat. Igår kom det ut att en extremt vidrig reklamannons publicerats i Norrköpings Magazine. Alla medier ringer och undrar ”Vad tycker du om detta?” Bra, tänkte jag att sexistisk reklam ifrågasätts. Sjukt att den finns 2014.

Nu på morgonen släpper Crossing Boarders resultatet av ett års arbete med Make Equal. Tjugoett projekt valdes ut av ett 50-tal sökande. Unga som har fantastiska idéer för att skapa ett jämställt och inkluderande samhälle.

Idéer på hur vi ska se till att alla kvinnor ska ha rätt till abort. Nytänkande sätt att sätta fokus på den sexualisering, exotifiering och rasism som sprider ut sig över landet. En antologi, helt i serieformat, med ungas tankar, historier och erfarenheter rörande feminism, maktordning, sexism och könsnormer. Framtagandet av hemsida, föreläsning och workshop som bygger på ”Om patriarkatet”, en bok som fokuserar på utseende- och vikthets, prestationsångest samt sex och relationer. En bok som sätter den självupplevda ångesten i ett större perspektiv och ger tips på hur en kan tänka och göra för att sluta skuldbelägga sig själv. En nedladdningsbok helt utan kön som visar på hur alla kan göra vad de själva vill. En feministisk kväll av unga tjejer, för alla som blandar musik, konst, teater och poesi av och med endast kvinnliga aktörer med syfte att skapa en plattform för dem som identifierar sig som kvinnor, en motvikt till den mansdominerade kulturbranschen. Några gymnasieelever som vill göra en normkritisk barnbok och film till barn i 6-års åldern. En sajt med historier för, om och av män där läsarna själva bidrar med historierna samt historier från kända manliga förebilder för att engagera män i kampen för ett jämställt samhälle. Ett projekt som ska lyfta fram kvinnor från Mellanöstern och Afrikas rättigheter via en tredagars festival. En dokumentärfilm baserad på unga tjejer och om de positiva effekterna av feministiskt självförsvar. Workshops för unga där deltagarna med hjälp av kraftfulla och kreativa verktyg får utforska hinder, nya roller och lösningar med handledning. Ett projekt av två asylsökande killar och två svenskfödda tjejer som väver tillsammans sina olika verkligheter och hur det är att vara ung i Sverige i dag i en hiphoplåt. En dokumentärserie som via en dokumentärserie ska undersöka synen på jämställdhet och dumpa de könsbundna strukturerna. Ett projekt där de genom samtalsgrupper ska diskutera olika normer redan i grundskolan och genom projektet motverka diskriminering som ofta förekommer i skolan. En grupp som gör elektronisk musik med politisk inriktning med syfte att få ut en annan sort musik och känsla genom att leka med den skeva verkligheten. En hemsida med visionen att nå ut och informera sexualbrottsoffer om deras rättigheter och visa att stöd finns genom diskussionsforum och relevanta kontakter. Ett projekt där mansrollen och mannen som norm utforskas på ett underhållande sätt i form av en musikteaterföreställning. Ett forum för framförallt tjejer inom spelkulturen, lajv och rollspel där tjejer får ta plats på egna villkor och inte utifrån en manlig värld som norm. Ett projekt med mål att förändra den negativa synen på mens och istället skapa samtal kring den och s(v)ätta mens på agendan.

Helt otroligt, känner jag! Vilken kraft!! Det är dessa personer och idéer som får mig att känna hopp i en hopplös värld. Åtta av dessa tretton projekt har fått dela på 100 000 kronor och vi har fixat en eller två mentorer till varje projekt.

Pressmeddelandet gick ut kl 7.00. Klockan 8.00 började telefonen gå varm. ”Hej Ida, jag kommer från tidning xxx, du förstår kanske varför jag ringer”, säger den första. ”Ja!”, säger jag. Make Equal!” ”Va? Nej nej. Jag ringer för att få höra ännu mer om vad du tycker kring reklamannonsen från taxiföretaget.” Och så fortsätter dagen. “Hallå!! Kan ni inte skriva om Make Equal och alla fantastiska unga som har sjukt bra idéer för att förändra detta istället?! Taxiföretaget har redan fått nog mycket uppmärksamhet kring sitt vidriga reklamannons!” utbrister jag i förtvivlan när INGEN ringer för att skriva om Make Equal. ”Nej tyvärr, detta är det folk vill läsa om.” får jag till svar.

Jag blir så matt. Detta är bara ett exempel av något som jag upplever dagligen. Nu har jag i alla fall en ny projektidé. Vilka är på att förändra denna skeva och problemfokuserade medierapporteringen där allt konstruktivt, som inte är Ploj-PR, seriöst, verklighetsförankrat, genomarbetat, professionellt, gräsrotsaktivistigt och konstruktivt får synas, höras och sätta agendan?

Det är dags nu.

Ida Östensson

Ida Östensson är grundare av Crossing Boarders.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss