förening för alla

Störst i Almedalen: Civilsamhället

av | jun 28, 2013

Nu sprids myten om Almedalsveckan igen. Almedalen beskrivs ofta som en PR-byråernas firmafest där rosévinet flödar på mingel med riksdagsledamöter och lobbyister från näringslivet. Problemet är att den bilden inte längre är sann. Om den ens någonsin varit det. Det är en klyscha. Idag är det helt andra organisationer och arrangemang som skapar det vi möts av i Visby under den kommande veckan.

Inför Almedalen har Sektor3 gjort en analys av hur arrangemangen under Almedalen 2013 fördelar sig mellan offentliga sektorn, näringslivet och civilsamhället. Andelen ideella organisationer är slående. Civila samhällets organisationer står i år för fler arrangemang än vad näringslivet och offentliga sektorn gör tillsammans. Av 2204 arrangemang i det tryckta programmet hålls 1142 av föreningar, stiftelser, kooperativ och andra sammanslutningar. Även om man räknar bort drygt 200 näringslivs- och branschföreningar är civilsamhället starkt dominerande.

Under hela veckan håller företag inom PR, kommunikation och opinionsbildning bara 29 arrangemang under eget namn. Självklart har många ett finger med i spelet på andra håll. Men det förtydligar bilden som många av oss har – att PR-byråerna är små spelare i myllret av aktivitet i Almedalen. Inte heller partier eller partipolitiskt knutna organisationer utgör en särskilt stor andel med sina 65 arrangemang.

Ofta förstärks den felaktiga bilden av nyhets- och opinionsredaktioner, vilket Makthavare själv skrev om nyligen. Däremot talas det sällan om mediernas roll som aktörer i Almedalen. I själva verket står idag tidningar, radiobolag och tv-kanaler för mer än var tionde arrangemang, totalt 224 stycken. Särskilt Expressen och Sveriges Radio sticker ut med ett 50-tal seminarier, debatter och utfrågningar var.

Under några år arrangerades Alternativa Almedalsveckan för att fler röster skulle höras under veckan, där fler ideella organisationer och frågor kunde ta plats. Det behovet finns knappast idag. Almedalsveckan är inget elitprojekt. Ungdomsorganisationer, miljörörelser, religiösa samfund, fackförbund, studentkårer och andra ideella organisationer har idag en självklar plats i Almedalen. Tillsammans dominerar de stort som arrangörer av mötesplatser och seminarier.

Vem som arrangerar vad är självklart inte en fullständig beskrivning av vem och vilka som är viktigast för Almedalsveckan. Utan partierna skulle Almedalsveckan inte finnas. Utan PR-byråer och medier skulle känslan av att Almedalen är politikens centrum under sommaren försvinna. Men utan civila samhällets organisationer skulle Almedalen inte vara samma gigantiska mötesplats för opinionsbildare, intresseorganisationer, politiker, företag och myndigheter som det är idag.

Vi som besöker Almedalen kommer även i år att tillbringa stora delar på mingel med ett glas i handen. Men de flesta av oss kommer inte främst dricka rosé hos PR-byråerna, utan Almedalsdrinkar hos ideella organisationer.

Civila samhället störst i Almedalen

Gustav Edman

Gustav Edman är kommunikationschef på Sektor3, tankesmedjan för det civila samhället.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss