förening för alla

Styrelsen och kansliet

av | maj 3, 2013

20130502-200152.jpg
Det är vår. Årsmötestid för många organisationer, nya styrelser väljs och ska sätta igång sitt arbete.

Det brukar vara en bra idé att lägga tid på att diskutera relationen mellan styrelsen och personalen i början av året, kanske på en gemensam kick off.

Ett sätt är att låta styrelsen och personalen sitta i varsin grupp och diskutera sina förväntningar på den andra gruppen. Vad behöver styrelsen av personalen för att det ska bli ett riktigt bra år? Vad behöver personalen av styrelsen? Låt varje grupp skriva ner tre till fem punkter.

Byt papper. Se till att alla förstår vad de olika punkterna (förväntningarna/önskemålen) innebär. Sätt er i grupperna igen. Diskutera den andra gruppens förväntningar och hur ni tänker leva upp till dem.

Anta till exempel att styrelsen har en förväntan på personalen att de ska ta fram underlag till styrelsemöten i god tid. Personalen kanske kommer fram till att den förväntan är rimlig, men då behöver styrelsen informera om vad som kommer att tas upp framöver.

När grupperna fått prata igenom den andra gruppens förväntningar kan man samla grupperna och ha en gemensam diskussion. Påminn om att det inte är en debatt, utan ett gemensamt utforskande om hur styrelsen och personalen ska samarbeta på bästa sätt. Prata om en sak i taget, lyssna färdigt på varandra och hitta en gemensam lösning.

I slutänden är det styrelsens ansvar att fatta beslut om hur ni ska arbeta. Ju tydligare det är för er hur beslutsordningen och de olika rollerna ser ut, desto mer flexibla och informella kan ni vara i diskussionerna.

Det bästa brukar vara att ta in någon som hjälper till att planera en kick off och kan leda den. Då kan alla delta fullt ut och kan lämna över samtalsledningen.

Allra viktigast är att tänka igenom hur ni ska sätta igång årets arbete på bästa sätt, Att få en medveten start där ni kan sätta upp ramarna för arbetet, lära känna varandra och hitta fram till ett positivt samtalsklimat.

Lisa Moraeus

Lisa Moraeus är författare till boken "Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation". Hon coachar och utbildar ledare som vill förändra världen. Lisa har gedigen erfarenhet från ideellt ledarskap, bland annat från styrelsen i Amnesty Internationals svenska sektion och är idag egenföretagare med ledarskap inom ideell och idéburen sektor som specialområde.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss