404 förening not found

  “Vårt mål är att lägga ner år 2020 för att vi inte längre behövs.” så lyder delar av Rättviseförmedlingen mål. Förenings syfte enligt stadgarna är “sprida kunskap och synliggöra kompetens för att korrigera skevheter och verka för en rättvis representation i ett...

Välkommen till Förening för alla, Farida al-Abani!

Förening för alla har fått en ny skribent. Farida al-Abani kommer blogga vart fjärde vecka, med start imorgon.   Vad är din koppling till civilsamhället? Mitt liv handlar i stor sett om civilsamhället dygnet runt. Mitt engagemang började som för många med...