förening för alla

Välkommen till Förening för alla, Farida al-Abani!

av | dec 2, 2014

 Farida al-AbaniFörening för alla har fått en ny skribent. Farida al-Abani kommer blogga vart fjärde vecka, med start imorgon.

 

Vad är din koppling till civilsamhället?

Mitt liv handlar i stor sett om civilsamhället dygnet runt. Mitt engagemang började som för många med matrådet och elevrådet och sedan dess har jag varit fast. Idag är jag arbetssäljare till en förening, Smart Ungdom, på heltid och är aktiv i olika föreningar. Sitter i styrelsen för Psykologer Mot Tobak, Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran och en IOGT-NTO förening som heter Föreningen Vildvuxen. Hälsa är något jag brinner för och människor rätt till att göra fria val utan ojämlika, förtryckande, ohälsosamma och exkluderande normer. Som folkhälsovetare ligger hälsofrågor mig nära och eftersom jag arbetat mot tobak länge så har det drogförebyggande arbetet kommit naturligt och där jag idag är mest engagerad. Jag är dock även engagerad bland annat i miljö och klimatfrågor för ju mer en lär sig om ett ämne, ju mer en förstår hur allt är sammankopplat och fördelen av att då interagera dessa frågor för bästa resultat. I dem föreningar jag är aktiv i så försöker jag ofta ha en den rollen att föra in perspektiv ifrån andra frågor, vare sej det är jämställdhet, diskriminering eller arbetsvillkor, och ge en större bild än det snäva som det annars kan bli.

 

Vilka ämnen kommer du skriva om på Förening för alla?

Allt som kommer i min väg och intresserar mig vilket kan vara allt ifrån; civilsamhällets funktion; organisationers evolution och utveckling; trovärdighet och hur föreningar kan stötta varandras kamper mer än att bara ha ett möte eller vara med i samma nätverk. Då jag jobbar med och för unga i stor del och arbetar mycket med hälsofrågor lär mycket av det perspektivet synas och problematisera.

 

Imorgon kommer ditt första inlägg – vad handlar det om?

Det kommer handla om en fråga jag tänker mycket på vilket är föreningar och organisationers vision, existensberättigande kopplat till trovärdighet. En fråga som ofta kommer upp men som vi ger för lite tid till att diskutera och som känns för stor att hantera i och med att det kan innebära oönskade och okända konsekvenser. Konsekvenser som mer är kopplade till privatperson än till sakfrågan. Istället för att fokusera på zombieföreningar som är mycket intressant vill jag fokusera på föreningar som kan vara grymma men som mer arbetar för föreningens existens än visionen de säger sig ha. Vad kan det ha för nackdelar och fördelar och går det att förändra? Behöver det förändras? Det tänkte jag snudda lite vid.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss