Styrelsen och kansliet

Det är vår. Årsmötestid för många organisationer, nya styrelser väljs och ska sätta igång sitt arbete. Det brukar vara en bra idé att lägga tid på att diskutera relationen mellan styrelsen och personalen i början av året, kanske på en gemensam kick off. Ett sätt är...