förening för alla

Trivselklubbarnas tyranni

av | mar 5, 2014

Ibland händer det att föreningar tappar bort sitt syfte. I värsta fall blir de zombieföreningar, det har jag tidigare bloggat om. Nästan lika illa är det när blir trivselklubbar. Till skillnad från zombieföreningar händer det faktiskt något annat än möten och formalia i en trivselklubb: sociala aktiviteter som skapar trivsel för medlemmarna. I grund och botten är det positivt när föreningar anordnar sociala aktiviteter. Det är heller inget fel på att ha just sociala aktiviteter som ändamål. Både idrottsrörelsen och andra hobbyförbund har det som sin verksamhetsidé att ge sina medlemmar en meningsfull fritid.

Till skillnad från oinsatta ledarskribenter eller politiker som med jämna mellanrum ifrågasätter hobbyförbundens existensberättigande menar jag alltså inte att deras bidrag borde dras in. Tvärtom menar jag att det är orimligt att hobbyförbund som inte ingår i idrottsrörelsen får extremt mycket mindre pengar än idrottsföreningar. Det är bra med engagemang och organisering, nästan oavsett ändamål.

Dock är det problematiskt när en trivselklubb utger sig för att något annat än just en trivselklubb. Om exempelvis en lokal fackklubb eller lokalföreningen i funkisorganisation bara fokuserar på sociala aktiviteter riskerar den att tappa bort fokuset på den kamp den egentligen ska föra. Nya medlemmar, som kanske har gått med för att de ville tillvarata sina intressen, kommer då skrämmas bort eller passiviseras. En intresseorganisation som har blivit en ren trivselklubb motverkar på så sätt sitt egna ändamål.

Till skillnad från zombieföreningar behöver inte trivselklubbar vara bortom räddning. Det är ändå så att föreningen behöver skapa ett socialt sammanhang för att kunna engagera sina medlemmar, alldeles oavsett vad det egentliga ändamålet är. Så om det finns aktiva medlemmar i en påverkansorganisation som mest av allt vill arrangera filmkvällar eller picknickar är det helt i sin ordning. Det gäller bara att de inte tar över hela verksamheten.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss
[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]