förening för alla

Välkommen till Förening för alla, Nannette Büsgen!

av | dec 4, 2014

Nannette BüsgenFörening för alla har fått en ny skribent. Nannette Büsgen kommer blogga vart fjärde vecka, med start imorgon.

Vad är din koppling till civilsamhället?

Jag arbetar som koordinator för verksamheten ”Volontär i Nacka” i Nacka kommun. Mitt uppdrag kommer från kommunstyrelsen och lyder ”att vårda, bredda, utveckla och synliggöra det ideella engagemanget”. I uppdraget ingår att driva en lokalt förankrad volontärförmedling, skapa nätverk, hitta synergieffekter och bevaka omvärlden.
Enkelt uttryckt handlar mitt arbete som koordinator om att skapa relationer och fungera som länk mellan olika samhällssektorer.
Redan som ung kom jag i kontakt med ideellt arbete. Nederländerna, där jag är född, är ett land där ideellt arbete är en naturlig del av samhällsstrukturen. Det sitter liksom i blodet.
Som privatperson är och har jag alltid varit engagerad i föreningslivet. Att vara ledare för Skogsmulle- och Knyttebarn har för mig varit en väg in i det svenska samhället.

Vilka ämnen kommer du att skriva om på Förening för alla?

Ingen arbetsdag är sig lik för mig och därför tänker jag skriva om min vardag som koordinator, om möten med andra människor och om att ständigt bli imponerad och överraskad av människor som väljer att avsätta tid och resurser för att hjälpa andra.

I morgon kommer ditt första inlägg – vad handlar det om?

Mitt första inlägg kommer att handla om mina funderingar inför ett kommande studiebesök från Nederländerna.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss
[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]