förening för alla

Valstugor som inte är stugor

av | aug 30, 2013

Norska valstugor är mycket kreativare än svenska och det leder till bättre kontakt mellan politiker och väljare.

Förtidsröstning i Oslo

De senaste två veckorna har jag pendlat fram och tillbaka mellan Stockholm och Oslo. Sedan Medlemsmodellen kom ut på norska har det blivit allt fler uppdrag i Norge og det er selvfølgelig veldig hyggelig.

Snart är det stortingsval i Norge och jag har passat på att titta lite närmare på valrörelsen. Jag skulle kunna skriva en del om skillnaden mellan svensk och norsk politik, men det skulle nog falla utanför ramarna för den här bloggen. Däremot kan jag blogga om hur partierna engagerar sina gräsrötter i valrörelsen.

Precis som i Sverige bemannas valstugorna i Norge av partifolk som är aktiv på lokal nivå. Precis som i Sverige får de inte alltid en bra förberedelse för uppdraget. Visst behövs det ingen examen i i medie- och kommunikationsvetenskap för att bemanna en monter, men några övningar kring samtalsmetodik och argumentation borde ändå vara det minsta inför ett såpass viktigt uppdrag. Som jag har bloggat tidigare kan en bristfällig förberedelse ibland leda till konstiga situationer. Ändå upplevde jag att det är var lättare att komma i kontakt med de norska valarbetare. Jag tror att det beror på hur valstugorna ser ut.

Norska valstugor är mycket kreativare än svenska. Ja, oftast är det inte ens stugor. Jag har sett campingvagnar, cykelsläp, ett och annat tält och stora färglada trädlådor som formade bokstäverna OSLO. Alla dessa montrar var öppnare än klassiska svenska valstugorna, så ingen kan gömma sig i stugans mörker och bara ta en fika med sina partikamratar. Det gör att att kampanjarbetare får stå utanför och prata med väljare. Och det är ju precis det som är tanken.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss