förening för alla

Vi måste våga se oss själva i spegeln

av | apr 20, 2015

Ibland är det inte lätt att se sig själv i spegeln. Det kan vara smärtsamt. Saker och ting ser inte riktigt ut som vi vill eller tänker oss i våra egna huvuden. Men utan att titta går det inte att påbörja en förändring.

Det här handlar förstås inte om utseende. Rädslan att titta sig själv i spegeln är en liknelse och den ska appliceras på civilsamhället. I vår sektor gillar vi att prata. Vi gillar stora ord. Vi gillar att ta ställning. Men samtidigt som vi vurmar för det öppna och demokratiska samhället ser det stundtals väldigt homogent och normativt ut i våra medlemsregister, på våra arrangemang och i våra verksamheter.

Det sägs att ”den moderna människan” är engagerad på nya sätt. Det sägs att de traditionella rörelserna krymper och riskerar att dö ut. Och runt om i vårt land ordnas möten för att diskutera hur vi ska nå nya grupper och engagera nya människor. Men att öppna sin dörr för nya tankar och idéer handlar inte om rätt formspråk eller om att öppna konton i de trendigaste medierna.

Vi tror att resan mot vitala och framåtsyftande rörelser och föreningar börjar med den där spegeln från inledningsstycket. Organisationer som vill engagera bredare och nå längre måste vara öppna, demokratiska, jämlika, jämställda och transparenta. Vi vill gärna tro att vi är alla de sakerna – men när vi tittar noggrant i spegeln kommer vi att upptäcka att det finns massor av hinder och trösklar som hindrar människor från att engagera sig.

Detta är inte negativt. Det betyder att det finns saker vi kan göra för att bli mer levande, mer samhällsomdanande, mer relevanta för människor.

DemokratimodellenMirella Pejcic och jag har skrivit en bok som heter Demokratimodellen. Boken är en respons på det klassiska uttalandet ”Vi är öppna för alla men ingen vill komma”. Med start i ambitionen att en förening eller en rörelse vill arbeta på nya sätt och bli mer öppen och demokratisk går vi igenom tio områden som vi tror är avgörande för att hitta dynamiska former för sina hjärtefrågor och sin värdegrund. Vi blandar teori och praktiska tips för att ge både kontext och konkreta åtgärder som leder framåt.

Boken innehåller också intervjuer med spännande eldsjälar som på olika sätt arbetar med jämlikhet, jämställdhet, demokratisering och normkritik. Demokratimodellen introducerar begrepp som intersektionell analys och kulturkompetens på ett praktiskt och handlingsinriktat sätt samtidigt som vi ger teoretisk bakgrund och fiktiva exempel från situationer och sammanhang som aktiva, ledare och medlemmar i föreningslivet och ideella organisationer kan känna igen.

Vi tror att vår bok kan bli ett viktigt verktyg för organisationer och rörelser som vill arbeta mer dynamiskt men som behöver någonstans att börja gräva. Någonting som gör det lite enklare att titta i den där spegeln. För med rätt ingång är det inte läskigt. Det som syns i spegeln behöver inte vara brister eller fel – det kan lika gärna vara potential och möjligheter.

Thor Rutgersson

Thor Rutgersson arbetar med folkbildning, skriver i jobbet och privat, skriver låtar och spelar in dem som hobby samt är Nintendo- och serietidningsnörd. Thor är även en av författarna till Demokratimodellen.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss