nyheter från Trinambai

Frukostseminarium: Rättvis organisering

Frukostseminarium: Rättvis organisering

Hur kan föreningslivet driva ett aktivt och systematiskt antirasistiskt arbete i praktiken?

Välkommen till ett seminarium den 11 maj om det antirasistiska projektet och handboken Rättvis organisering! Föreningen Tamam har kartlagt rasism inom det unga föreningslivet samt utbildat aktörer från det offentliga och civilsamhället i ämnet. Rasism inom föreningslivet utgör ett hinder för många människors engagemang. Det är ett problem för demokratin och försvagar ideella organisationer. För att ändra på det behövs ett aktivt och systematiskt antirasistiskt arbete.

På frukostseminariet kommer du att få konkreta verktyg för att arbeta antirasistiskt på ett sätt som gör skillnad, skapar förändring och stärker er organisation. Medverkande från olika organisationer kommer att reflektera om praktisk antirasistiskt arbete i civilsamhället utifrån sina egna erfarenheter.

Tid och datum: 11 maj 2023, kl 8.30-10.15
Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 i Stockholm och digitalt

Arrangörer: Trinambai, Tamam, SSNF


Anmäl dig innan 8 maj

Tobias Leenaert på Sverigeturné med boken Så skapar vi en vegansk värld

Tobias Leenaert på Sverigeturné med boken Så skapar vi en vegansk värld

Tobias Leenaert, veganstrateg och författaren till boken Så skapar vi en vegansk värld – ett pragmatiskt förhållningssätt kommer (Trinambai 2022) kommer till Sverige på en föreläsningsturné i mars. Djurens Rätt arrangerar turnén och nu kan du som medlem boka din biljett kostnadsfritt.

Mellan den 13-20 mars åker Tobias Leenaert runt om i Sverige på en föreläsningsturné, från Umeå i norr till Malmö i söder. Detta drygt ett år efter att succéboken Så skapar vi en vegansk värld – ett pragmatiskt förhållningssätt lanserats på svenska. 

– Om det finns något mer värdefullt och givande än att jobba tillsammans för en vegansk värld, så har jag inte hittat det än. Jag skulle uppmuntra alla som har möjligheten att spendera så mycket tid på det som de bara kan, säger Tobias Leenaert.

Boken handlar om strategiskt förändringsarbete för att skapa en vegansk värld – en värld där djur inte utnyttjas. Leenaerts föreläsning tar avstamp i hur djurrättsrörelsen syfte är ett av de viktigaste i vår samtid. Han kommer att gå in på vilka verktyg som är mest effektfulla när det kommer till att stoppa djurs lidande, hur vi som rörelse kan arbeta än mer strategiskt tillsammans och hur vi gör för att inte tappa hoppet.

Föreläsningar

13 mars Umeå
15 mars Stockholm 
16 mars Linköping 
17 mars Lund 
18 mars Malmö 
Mer detaljer om föreläsningarna hittar du i anmälan

Anmälan

Anmäl dig till föreläsningsturnén via formuläret här.

Biljett

Föreläsningen är gratis för dig som medlem i Djurens Rätt.
Inte medlem? Bli medlem idag! Eller swisha en valfri summa för att gå på föreläsningen. Du kan också bli medlem eller swisha för biljett på plats.

Goodiebag

De tio första besökarna på varje föreläsning får med sig en varsin goodiebag hem. 

Om Tobias Leenaert

Leenaert är en mångårig strateg som hållit föredrag och utbildningar över hela världen. Han är också en av grundarna av ProVeg International, en organisation för matmedvetenhet som arbetar med internationella beslutsfattande organ, regeringar, livsmedelsproducenter, investerare, media och allmänheten för att omvandla det globala livsmedelssystemet. Tobias är mån om att tänka utanför boxen, bygga broar mellan olika grupper och öva vad han kallar “långsam opinion”.

Frågor om turnén

Mejla ida.arneson@djurensratt.se

Ny bok: Rättvis organisering

Ny bok: Rättvis organisering

Nu släpper Trinambai boken Rättvis organisering – metoder för antirasistiskt arbete i föreningslivet.

Rasism inom föreningslivet utgör ett hinder för många människors engagemang. Även personer och organisationer utan rasistiska åsikter kan omedvetet bidra till strukturell rasism. Det är ett problem för demokratin och försvagar ideella organisationer. För att ändra på det behövs kunskap samt ett aktivt och systematiskt antirasistiskt arbete. Med Rättvis organisering kan ni utveckla mer inkluderande organisationer som tar tillvara olika människors engagemang och erfarenheter.

Boken är skriven av Deria Rumina Yenidogan på organisationen Tamam och bygger på Tamams arbete med antirasism. Den går igenom vad rasism är och hur det tar sig uttryck i föreningar. Ni får konkreta verktyg och får även ta del av erfarenheter och vittnesmål från människor som blir utsatta för rasism. Boken är till för er som vill lära er mer om antirasism och hur ni kan arbeta med det i en ideell organisation på ett sätt som gör skillnad, skapar förändring och stärker er.

Läs mer och köp boken.

Vem styr föreningsdemokratin? Lansering av avhandlingen “Demokrati på köpet?”

Vem styr föreningsdemokratin? Lansering av avhandlingen “Demokrati på köpet?”

12 december, kl 8.30-10.00

Historikern Niklas Hill har i sin avhandling Demokrati på köpet? undersökt demokratisynen i föreningshandböcker under andra hälften av 1900-talet. Det visar sig att de reducerar demokratin till formalia och regelverk. Delaktighet och inkludering får inte mycket utrymme. Äldre föreningshandböcker har inte fostrat demokrater utan snarare demokratitekniker.
Nyare föreningshandböcker är förvisso mer reflekterande men många förtroendevalda har blivit inskolade i en teknisk syn på föreningsdemokrat. Samma sak gäller beslutsfattare på myndigheter/kommuner som handlägger ansökningar om föreningsstöd och som har att bedöma huruvida föreningar är demokratiskt uppbyggda.

Vad får det för konsekvenser för vår samtid?


Lanseringsseminariet inleds med att Niklas Hill presenterar sina forskningsresultat. Efter det diskuterar en expertpanel implikationer för samtiden och vad vi kan lära oss för framtiden.

Medverkan:
Niklas Hill, historiker som skrivit avhandlingen Demokrati på köpet? och VD på Trinambai
Kenneth Abrahamsson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet och adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet
Marcus Karlén, vice ordförande för organisering med fokus på ekonomisk politik och arbetsgivarskap i ungdomsrörelsen för LSU
Farida al-Abani, generalsekreterare på SSNF modererar samtalet

Arrangörer: Trinambai och Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning

Datum och tid: 12 december, kl 08.30-10.00
Plats: Klara Södra kyrkogata 20, Stockholm (IOGT-NTO-gården i Klara) och digitalt.
Mat: Det bjuds på frukost till anmälda som är på plats fysiskt. Vid avanmälan senare än 48 timmar innan seminariet eller no show debiteras 150 kronor.

Anmäl dig här

Formalia framför ideal i civilsamhällets demokratilärande

Formalia framför ideal i civilsamhällets demokratilärande

Sveriges civilsamhälle beskrivs ofta som central för den demokratiska utvecklingen och det demokratiska lärandet. Men demokratin som lärs ut inom föreningslivet verkar snarare handla om att utbilda demokratitekniker än demokrater. Det konstateras i ny forskning från Stockholms universitet som granskar föreningslivets demokratisyn.

I avhandlingen Demokrati på köpet? gör historikern Niklas Hill en djupdykning i det svenska föreningslivets demokratisyn genom att granska drygt 130 föreningshandböcker från perioden 1949-2010.  Med hjälp av undersökningen vill Hill nyansera bilden av civilsamhället som en demokratiskola och bidra till att skapa bättre förutsättningar för föreningars demokratiskapande.

– Mer än hälften av Sveriges befolkning engagerar sig ideellt, vilket innebär att den demokratisyn som råder inom civilsamhället påverkar en stor del av befolkningen. Inte minst de som på olika sätt är med och driver samhällsutvecklingen, konstaterar Hill och fortsätter:
– Ett sätt att förstå vilken demokratisyn som råder är att undersöka vilka idéer och normer som förmedlas i föreningshandböckerna.

En av de tydligaste slutsatserna i avhandlingen är att stort fokus i handböckerna läggs på föreningsteknik, alltså exempelvis att skriva protokoll och om hur omröstningar går till,.  Betydligt mindre fokus läggs på att lära ut demokratiska principer som exempelvis delaktighet och inkludering.

När föreningar låser sig till att fostra i föreningsteknik menar Hill att det finns en överhängande risk för ett demokratiskt underskott. Detta bland annat på grund av människors olika förutsättningar för att snabbt kunna förstå och anpassa sig till de rent tekniska ramarna.

– Civilsamhället gör anspråk på att vara en plattform för att kanalisera medborgarens röst, men riskerar med den här typen av demokratilärande att försvåra deltagandet för de vars röster ofta marginaliseras, säger Hill och fortsätter:
I längden innebär det också att det kan vara lättare för en ideologiskt övertygad antidemokrat att göra sig hörd i en förening än en ideologiskt övertygad demokrat med begränsad förståelse för föreningsteknik.

Avhandlingen visar också att föreningshandböckerna efter millennieskiftet har blivit mer reflekterande och lägger större vikt vid delaktighet. Men det skapar nya utmaningar, menar Hill:

– Utvecklingen går åt rätt håll, men många av de som är föreningsaktiva idag fick sin skolning i föreningskunskap för flera decennier sedan och har sedan aldrig vidareutbildad sig. När de möter yngre föreningsaktiva som har en annan demokratisyn kan det skapa rejäla generationskrockar. 

Läs mer om avhandlingen här.

Följ oss