nyheter från Trinambai

Digital boklansering för De förtrycktas pedagogik

Digital boklansering för De förtrycktas pedagogik

Nu äntligen finns Paulo Freires klassiker från 1968 på svenska igen. Välkommen på en digital boklansering och få reda på varför Trinambai satsade på att ge ut en nyöversättning. Du får också möjlighet att vara med och diskutera hur vi kan sprida Freires idéer idag. I september skulle han ha fyllt 100 år – du eller din organisation kanske vill vara med och uppmärksamma jubileet?

Dag: måndag den 15 februari
Tid: Kl 18.00-19.30
Plats: Internet

I De förtrycktas pedagogik utarbetar Paulo Freire en pedagogisk metodologi för frigörelse. Hur vi kan utveckla en pedagogik där människor lär sig tillsammans som subjekt, utan den traditionella idén om en lärare som gör insättningar av kunskap i eleverna, löper som en röd tråd: att tillsammans problematisera i stället för att dominera. Genom att arbeta med medvetandegörande kan vi skapa frigörelse för de förtryckta i stället för den avhumanisering som traditionell utbildning innebär. Vi kan kämpa för ett utökat varande för alla.

De förtrycktas pedagogik publicerades första gången 1968 och har fått ett enormt inflytande inom den kritiska pedagogiken. Det här är den första översättningen direkt från det portugisiska originalet till svenska. Denna svenska översättning, med förord av Sven-Eric Liedman och Patricia Lorenzoni, gör Freires pedagogik tillgänglig för en ny generation lärare, studenter, folkbildare och andra som är intresserade av frigörande pedagogik.

Lanseringen sker digitalt, du behöver ha tillgång till den dator med kamera och mikrofon. Du får deltagandelänken några dagar innan.

Anmälan till boklanseringen

Lanseringen har varit, det går inte längre att anmäla sig.

Äntligen på svenska igen! Paulo Freire: De förtrycktas pedagogik

Äntligen på svenska igen! Paulo Freire: De förtrycktas pedagogik

De förtrycktas pedagogik är en klassiker som används som kurslitteratur på ett stort antal universitet i hela världen. Den har satt sin prägel på pedagogiken även i Sverige. Ändå har boken inte funnits på svenska i över fyrtio år. Trinambais nyöversättning är den första som är gjort direkt från det portugisiska originalet till svenska.

I De förtrycktas pedagogik utarbetar Paulo Freire en pedagogisk metodologi för frigörelse. Hur vi kan utveckla en pedagogik där människor lär sig tillsammans som subjekt, utan den traditionella idén om en lärare som gör insättningar av kunskap i eleverna, löper som en röd tråd: att tillsammans problematisera i stället för att dominera. Genom att arbeta med medvetandegörande kan vi skapa frigörelse för de förtryckta i stället för den avhumanisering som traditionell utbildning innebär. Vi kan kämpa för ett utökat varande för alla.

De förtrycktas pedagogik publicerades första gången 1968 och har fått ett enormt inflytande inom den kritiska pedagogiken. Denna svenska nyöversättning, med förord av Sven-Eric Liedman och Patricia Lorenzoni, gör Freires pedagogik tillgänglig för en ny generation lärare, studenter, folkbildare och andra som är intresserade av frigörande pedagogik.

Köp boken här.

Digital kurs: Behålla och återrekrytera medlemmar

Digital kurs: Behålla och återrekrytera medlemmar

En digital kurs i hur din förening kan bli bättre på att behålla och återrekrytera medlemmar

Välj mellan två kurstillfällen:

  • Onsdag den 10 februari, kl 10.00-12.00
  • Torsdag den 11 mars, kl 18.00-20.00

Strategier, handfasta verktyg och goda exempel

  • Vill du behålla medlemmarna i din förening?
  • Vill du blir bättre på att hantera missnöje?
  • Vill du lära dig metoder för att vinna tillbaka före detta medlemmar?

Oavsett skäl kan det många gånger kännas svårt att behålla medlemmar i organisationen, föreningen eller förbundet. För att lyckas med det behövs ett strategiskt arbete med beprövade metoder. Du kommer få lära dig om strategier och få ta del av olika tips och goda exempel.

Processledarna Charlotte Ovesson och Jessica Pettersson håller i kursen och har lång erfarenhet av ideella sektorn och att hjälpa föreningar med medlemsfrågor.

Kursen bygger på boken Inkluflera – inkluderande medlemsrekrytering. Som deltagare kan du köpa boken till rabatterat pris direkt från förlaget. En digital studiehandledning till Inkluflera för att arbeta vidare med metodiken i din organisation ingår i priset.

Kursen kommer genomföras online. Du behöver tillgång till en dator med kamera och mikrofon. Du får länken efter att du anmält dig.

Kursen arrangeras av bokförlaget Trinambai.

Undersökning om föreningar och folkbildning i coronatider

Undersökning om föreningar och folkbildning i coronatider

Charlotte Ovesson, som är processledare på Trinambai, har fått finansiering från Stockholms Arbetareinstitutsförening till en studie om digital förenings- och folkbildningspedagogik i coronatider.

Corona har inneburit en stor omställning på många sätt. Människor har inte kunnat träffas på samma sätt som tidigare och mycket av det som tidigare skedde i fysiska möten har nu ställts in, eller skett digitalt i stället. Hur har föreningar hanterat denna omställning? Hur har de ställt om för att kunna bedriva sin verksamhet och skapa möjligheter att träffas under en tid när fysiska möten inte varit möjliga? Vilka metoder har varit framgångsrika för att ställa om, och vilka har inte varit det? Vilka lärdomar drar föreningarna av den här omställningen som kan vara användbara inför framtiden? Dessa är de centrala frågorna i undersökningen.

Charlotte kommer att söka svar på frågorna genom att göra intervjuer med personer som på olika sätt arbetar med folkbildnings- och föreningspedagogik, och som har erfarenhet av att ställa om verksamheten på grund av covid-19 och att hitta nya lösningar. Intervjuerna kommer att lägga fokus på konkreta strategier som intervjupersonen och/eller hens organisation har haft för att ställa om och hitta nya vägar och metoder för att kommunicera, träffas och bedriva verksamhet. Det blir en kartläggning av goda exempel med fokus på det som konkret har gjorts. Charlotte kommer även att gå igenom tidigare kunskapsproduktion om hur civilsamhället hanterar pandemin. Där finns goda exempel och tips att hämta.

Utifrån intervjuerna och tidigare kunskapsproduktion kommer Charlotte att utveckla en digital guide med tips på strategier för att bedriva verksamhet digitalt. Guiden kommer att finnas tillgänglig på Trinambais hemsida i form av en materialbank som kan fungera som inspiration. De lärdomar vi har gjort under coronapandemin är värda att bevara och sprida så att fler kan få ta del av dem. När pandemin är över kommer vi fortfarande att kunna ha nytta av mycket av det vi har lärt oss om att bedriva verksamhet digitalt. Innehållet i guiden kommer att presenteras på ett par olika sätt, till exempel i form av text och kortare videoklipp.

Intervjuerna kommer att genomföras under februari och mars. Guiden beräknas vara klar i början av sommaren.

Om du är verksam i en organisation och har erfarenhet av att ställa om under pandemin vill Charlotte gärna få kontakt med dig för en intervju. Om du känner någon som passar in på den här beskrivningen vill hon gärna få reda på det också. Du är välkommen att höra av dig till charlotte.ovesson@trinambai.se.

Favorit i repris: Digital kurs i breddad medlemsrekrytering

Favorit i repris: Digital kurs i breddad medlemsrekrytering

Missade du vår uppskattade kurs i breddad medlemsrekrytering förra veckan? Eller passade det inte dagtid? Den 18 november har du en ny chans. Den här gången kl 18-20.

Tid: 18 november 2020, kl 18.00-20.00
Plats: Internet

Strategier, handfasta verktyg och goda exempel

  • Vill du få in fler medlemmar för att kunna arrangera fler aktiviteter eller skapa större förändring?
  • Vill du inkludera fler målgrupper?
  • Vill du locka yngre för att klara ett generationsskifte?

Läs mer och anmäl dig här

Oavsett skäl kan det många gånger kännas svårt att rekrytera fler medlemmar till organisationen, föreningen eller förbundet. För att lyckas med en inkluderande medlemsrekrytering behövs ett strategiskt arbete med beprövade metoder. Du kommer få lära dig om strategier för inkluderande medlemsrekrytering och få ta del av olika tips och goda exempel.

Processledarna Charlotte Ovesson och Jessica Pettersson håller i kursen och har lång erfarenhet av ideella sektorn och att hjälpa föreningar med medlemsfrågor.

Kursen bygger på boken Inkluflera – inkluderande medlemsrekrytering. Som deltagare kan du köpa boken till rabatterat pris  direkt från förlaget. En digital studiehandledning till Inkluflera för att arbeta vidare med metodiken i din organisation ingår i priset.

 

Läs mer och anmäl dig här

Varukorg
  • No products in the cart.